Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

28-03-2018 17:32

Επιμορφωτικό πρόγραμμα στη Διεύθυνση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Το Κέντρο Παραγωγικότητας ανακοινώνει τη διεξαγωγή επιμορφωτικού προγράμματος στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού διάρκειας 21 ωρών. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 7/5, 14/5 και 21/5/18 από τις 8.30 π.μ. μέχρι 4.30 μ.μ. στα Επαρχιακά Γραφεία του Κέντρου Παραγωγικότητας, Ελπίδος 1, Λινόπετρα, Λεμεσός.

Το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης είναι ο βασικός πυλώνας για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Είναι δε απαραίτητο τα άτομα που χειρίζονται το ανθρώπινο δυναμικό να έχουν  όλες εκείνες τις γνώσεις, τα εργαλεία και τις σωστές δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιλέξουν, να εκπαιδεύσουν, να αναπτύξουν και τελικά να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά τους ανθρώπους τους.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στη Διεύθυνση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού απευθύνεται σε ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, σε διευθυντικό προσωπικό καθώς και μεσοδιευθυντικό ή εποπτικό προσωπικό επιχειρήσεων που χειρίζεται θέματα ανθρωπίνου δυναμικού.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Το Δικαίωμα Συμμετοχής είναι €190,00 το άτομο. Η Επιχορήγηση της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ είναι €152,00 το άτομο. Στις περιπτώσεις αυτές το πληρωτέο ποσό στο Κέντρο Παραγωγικότητας είναι €38,00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.mlsi.gov.cy/kepa ή να επικοινωνήσετε με τον Yπεύθυνο του Προγράμματος κ. Ανδρέα Στυλιανού στο τηλέφωνο 22806144 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο astylianou@kepa.mlsi.gov.cy

____________

/ΣΧ