Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

08-10-2019 16:59

Δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη μετά το πέρας των εργασιών του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Η Κυπριακή Δημοκρατία, από κοινού με τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, παρουσίασε σήμερα στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, κοινό έγγραφο, με κοινές θέσεις και εισηγήσεις, σχετικά με τις μεταναστευτικές πιέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών στην οδό της ανατολικής Μεσογείου.

Μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Με αυτό το κοινό έγγραφο, δηλώνουμε το αυτονόητο - ότι δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, το οποίο ως ζήτημα περιέχει στοιχεία νέας αναδυόμενης κρίσης, χωρίς να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι μεταναστευτικές ροές που αντιμετωπίζουμε στην Ανατολική Μεσόγειο.

Είναι η Ανατολική Μεσόγειος που λόγω γεωπολιτικών παραγόντων στη Μέση Ανατολή, δέχεται τη συντριπτική πλειοψηφία των αφίξεων μεταναστών, με μια ιδιαίτερα ανησυχητική αυξητική τάση.

Οι χώρες μας έχουν υποστεί το κύριο βάρος από αυτή την κατάσταση, για την οποία στέλνουμε προειδοποιητικά μηνύματα προς τους Ευρωπαίους εταίρους μας εδώ και καιρό.

Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον άλλα περιθώρια.  Η ΕΕ πρέπει να καταλήξει και να συμφωνήσει σε σειρά συγκεκριμένων μέτρων που προτείνουμε στο κοινό έγγραφο, για αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, που κάθε μέρα δυσχεραίνει και περισσότερο. 

Μέτρα όπως:

  • Θεσμοθέτηση ενός λειτουργικού κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού για τις επιστροφές εφόσον έχει αποδειχθεί ότι, ως κράτη μέλη μόνα τους, δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικά ενόσω το ζήτημα αντιμετωπίζεται μονομερώς.
  • Θεσμοθέτηση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού μετεγκατάστασης από τις χώρες της ανατολικής Μεσογείου.
  • Παροχή επαρκούς στήριξης και διάθεσης πόρων στις πληγείσες χώρες που επηρεάζονται.

Παράλληλα έκανα εκτενή αναφορά στην επιστολή μου που απέστειλα τον περασμένο Αύγουστο σε όλους τους εταίρους και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μετεγκατάσταση τουλάχιστον 5,000 ατόμων από την Κύπρο σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Αναμένουμε ότι, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει θέσει το μεταναστευτικό ως βασική προτεραιότητά της, θα αντιμετωπίσει τον πρόβλημα στη ρίζα του, δηλαδή πρώτιστα στην Ανατολική Μεσόγειο».

----------------------------

ΕΙ