Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

08-10-2019 17:08

Σύσκεψη για Περιβαλλοντικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Πρασινίζω το Σχολείο-Πρασινίζω τη Γειτονιά»

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, υπό την προεδρία του Υπουργού κ. Κώστα Χαμπιαούρη, διευρυμένη σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι Επίτροποι Περιβάλλοντος και Εθελοντισμού και εκπρόσωποι από το Τμήμα Δασών, τις Σχολικές Εφορείες, τις Συνομοσπονδίες Γονέων των Σχολείων Μέσης Γενικής, Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης, τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ, την Ομάδα 300.000 Δέντρα στη Λευκωσία, καθώς και εκπρόσωποι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλοι κοινωνικοί εταίροι, για συζήτηση της ανάπτυξης και επιτυχούς εφαρμογής του προγράμματος «Πρασινίζω το Σχολείο-Πρασινίζω τη Γειτονιά». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, επιδιώκεται να εφαρμοσθεί για πρώτη φορά σε παγκύπρια βάση, αναγνωρίζοντας ότι οι σχολικές μονάδες και η εκπαιδευτική κοινότητα του τόπου μας μπορούν, με τη στήριξη και τη συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών, να βοηθήσουν αποτελεσματικά στη λήψη μέτρων κατά της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής μας. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σ’ όλους τους εμπλεκομένους φορείς προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, να γίνουν οι ανάλογες ρυθμίσεις και σχεδιασμοί, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος στις σχολικές μονάδες, παρέχοντας συνάμα την απαραίτητη στήριξη στην εκπαιδευτική κοινότητα για την υλοποίηση και συντήρησή του.

Το περιβαλλοντικό αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει, ξεκινώντας από το σχολείο και εκτεινόμενο στην Κοινότητα, να ενισχύσει το Πράσινο σε τοπικό επίπεδο, συμβάλλοντας στη βελτίωση του μικροκλίματος, στην αύξηση του αστικού πρασίνου και όχι μόνο, στην ανάπτυξη του εθελοντισμού, στην περαιτέρω ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, αλλά κυρίως της περιβαλλοντικής δράσης όλων μας, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες αλληλεπιδραστικού τύπου, όπου μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών θα προσθέσουν το δικό τους λιθαράκι στον αγώνα που διεξάγει η ανθρωπότητα για το πρασίνισμα του πλανήτη και την προστασία των δασών μας, ως βασικού παράγοντα κατά της κλιματικής κρίσης. Καινοτομία της συγκεκριμένης πολιτικής είναι ότι μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό τα σχολεία θα αποτελέσουν «φυτώρια» ανάπτυξης πρασίνου, όπου οι περιφράξεις θα φυτευτούν με δέντρα ή αναρριχητικά φυτά, δημιουργώντας συνάμα ένα φυσικό ηχοπέτασμα, οι σχολικές αυλές, όπου είναι δυνατόν, θα μετασχηματισθούν σε μικρά δασύλλια και μικρούς βοτανόκηπους. Ζητούμενο δεν είναι η απλή δεντροφύτευση, αλλά η υιοθεσία και η φροντίδα του πρασίνου που θα δημιουργηθεί, από εθελοντικές ομάδες αποτελούμενες από μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και όλους όσοι θέλουν οργανωμένα να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή. Στις περιπτώσεις όπου η σχολική μονάδα δεν διαθέτει τον ανάλογο χώρο για να καταστεί η ίδια χώρος πρασίνου σε συνεργασία με τους Δήμους και τις Κοινότητες θα υποδειχθούν χώροι φύτευσης, την «υιοθεσία» των οποίων θα αναλάβει το σύνολο των εμπλεκομένων στη σχολική κοινότητα, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι λοιποί εταίροι.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη χρονιά 2019-2020 και θα επεκταθεί μέσα στα επόμενα χρόνια. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, θα γίνουν ενημερωτικές εκπαιδευτικές συναντήσεις ανά επαρχία, ώστε οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν αναλυτικά για την εφαρμογή του προγράμματος. Βασικές συνιστώσες της εφαρμογής του προγράμματος είναι παράλληλα με την περιβαλλοντική του διάσταση να αναδειχθεί και η κοινωνική και η παιδαγωγική του πτυχή. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της κάθε σχολικής μονάδας θα δημιουργηθεί συντονιστική ομάδα εφαρμογής και παρακολούθησης του προγράμματος, αποτελούμενη από τους/τις μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες, επαγγελματίες, εκπροσώπους από τους Δήμους και τις Κοινότητες, αλλά και από τις Σχολικές Εφορείες. Τέλος, το κάθε σχολείο και οι μαθητές/μαθήτριες του στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς θα λαμβάνουν το σχετικό πράσινο πιστοποιητικό το οποίο θα εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ενώ ανά επαρχία με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων προβλέπεται η διοργάνωση εκδηλώσεων ανάδειξης του αστικού πρασίνου, όπου οι μαθητές/μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να προβάλουν και να αναδείξουν τα αποτελέσματα της υλοποίησης του προγράμματος στο σχολείο τους.

----------------------------

ΙΠ/ΕΙ