Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

01-06-2020 12:28

Ανακοίνωση Φαρμακευτικών Υπηρεσιών για ακατάλληλα καλλυντικά προϊόντα

Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη μέλη, ότι στην Ευρώπη έχουν εντοπισθεί και αποσυρθεί τα καλλυντικά προϊόντα, τα οποία βρίσκονται στον πίνακα εδώ.Για τα προϊόντα δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής τους. Για το λόγο αυτό οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των προϊόντων στην αγορά και προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν έχει στην κατοχή του τα εν λόγω προϊόντα να...

01-06-2020 11:45

Εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και ΄Εργων, Τμήμα Δημοσίων΄Εργων, Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, ανακοινώνει ότι, από σήμερα Δευτέρα 1/6/2020 μέχρι και την Πέμπτη 4/6/2020, μεταξύ των ωρών 09:30 – 15:00, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας -–Λεμεσού, θα διεξάγονται εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος.Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών θα κλείνει τμηματικά ανά πάσα στιγμή μια λωρίδα κυκλοφορίας, με κατεύθυνση από Λευκωσία προς Λεμεσό, σε μήκος μέχρι 1,0 χλμ. περίπου κάθε φορά κα...

01-06-2020 10:41

Εβδομαδιαία Κοινοποιήση ΕΕ για μη ασφαλή προϊόντα που γνωστοποιούνται στο Σύστημα Safety Gate RAPEX

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που άρχισε στις 25/05/2020 (RAPEX – Report 22) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 55 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές δια...

01-06-2020 09:55

Σχέδιο χορηγιών για εγκατάσταση ή αντικατάσταση Ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού

H Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) ανακοινώνει ότι από  01/06/2020, θα  δέχεται αιτήσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης σε κατοικίες για το έτος 2020.Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε 600000 ευρώ και αναμένεται να καλύψει περίπου 2000 αιτήσεις. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι 30.10.2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμ...

01-06-2020 09:49

Ενεργός συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στις εργασίες της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων UNGEGN των Ηνωμένων Εθνών για τα γεωγραφικά ονόματα

Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων UNGEGN (United Nations Group of Experts in Geographical Names) εξέδωσε το νέο Ενημερωτικό Δελτίο (UNGEGN Bulletin), με αρ. 58.Το δελτίο αυτό, που εκδίδεται κάθε έξι μήνες, έχει ήδη κυκλοφορήσει σε όλες τις χώρες μέλη των Ηνωμένων Εθνών. Αναρτήθηκε επίσης στον ιστότοπο των Ηνωμένων Εθνών.Η έκδοση αυτή αφορά κυρίως άρθρα που αναφέρονται σε θέματα και εμπειρίες των χωρών μελών για την τυποποίηση γεωγραφικών ονομάτων. Στις σελίδες 11-12 περιλαμβάνεται σύντομο σχετικό άρθ...

01-06-2020 09:33

Η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στο επίκεντρο τηλεδιασκέψεων του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Κυριάκου Κόκκινου με Υπουργούς της ΕΕ

 Σε διαδοχικές άτυπες τηλεδιασκέψεις των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) – αρμόδιων για Έρευνα και Καινοτομία και ακολούθως για θέματα Διαστήματος – υπό την Κροατική Προεδρία, έλαβε μέρος στις 29 Μαΐου, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Κόκκινος.Κεντρικό θέμα συζήτησης της τηλεδιάσκεψης για θέματα έρευνας και καινοτομίας ήταν η βέλτιστη αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας στην πορεία οικονομικής ανάκαμψης των κρατών με...

Αρχείο