Τελευταίες Ειδήσεις

Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων για Ορκωτούς Μεταφραστές

Το Συμβούλιο Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Γραπτών Εξετάσεων για Ορκωτούς Μεταφραστές που διεξήχθησαν κατά τις ημερομηνίες 28 Σεπτεμβρίου 2019 και 5 Οκτωβρίου 2019, τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Για τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων πατήστε εδώ.

Οι Γραπτές Εξετάσεις Ορκωτών Μεταφραστών ανατέθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 7 του περί εγγραφής και Ρύθμισης των υπηρεσιών του Ορκωτού Μεταφραστή στη Δημοκρατία Νόμου (Ν. 45(Ι)/2019), στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Η διεξαγωγή των εν λόγω εξετάσεων έγινε βάσει του περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμου του 2006 (Ν. 22(Ι)/2006).

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων παραδόθηκαν από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στο Συμβούλιο Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών, το οποίο έχει και την ευθύνη της δημοσίευσής τους.

Όπως αναγράφηκε και στα Εξεταστικά Δοκίμια, επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που θα συμμετάσχει στην εξέταση και θα συγκεντρώσει τελική βαθμολογία 70% και άνω, έχοντας εξασφαλίσει τουλάχιστον 50% στο κάθε ένα ξεχωριστά από τα δύο μέρη του εξεταστικού δοκιμίου. Με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης ανά γλώσσα, καταρτίστηκε ο κατάλογος επιτυχόντων ή αποτυχόντων.

Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους σύμφωνα με τον Αριθμό Υποψηφίου τους από την ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, όπως φαίνεται πιο πάνω.

Οι επιτυχόντες στην εξέταση θα ειδοποιηθούν εντός των ημερών για τη διαδικασία εγγραφής τους στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών.