Τελευταίες Ειδήσεις

Διακρατικές Συμφωνίες

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Η Κ.Δ. ΤΟ 2017

 

A/A

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

 

ΔΙΜΕΡΕΙΣ

1

Cyprus Banks Loan for Smes and Midcaps Boc IB. Guarantee and Indemnity Deed between the Republic of Cyprus and the European Investment Bank

26.01.2017

2

Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, για τη Συνεργασία στο Τομέα της Πρόληψης και Αντιμετώπισης Φυσικών και/ή Ανθρωπογενών Καταστροφών 

02.02.2017

3

Agreement between the Government of the Republic of Cyprus and the Government of the Arab Republic of Egypt on the protection and return of stolen or illicitly imported, exported, or transferred cultural property

03.03.2017

4

Cyprus Banks Loans for SMES and Midcaps IV-EB Guarantee and Indemnity Deed between the Republic of Cyprus and the European Investment Bank

29.03.2017

5

Agreement between the Government of the Republic of Cyprus and the Government of the Republic of India on Merchant Shipping

28.04.2017

6

Convention between the Republic of Cyprus and Barbados for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income

03.05.2017

7

Convention between the Republic of Cyprus and the Grand Duchy of Luxembourg for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of tax evasion and avoidance

08.05.2017

8

Agreement on the Mutual Recognition of Higher Education Qualifications between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus and the Ministry of Education of the People’s Republic of China

13.05.2017

9

Agreement between the Government of the Republic of Cyprus and the Hashemite Kingdom of Jordan on the abolition of visa requirements for holders of diplomatic and service passports

15.05.2017

10

Agreement between the Republic of Cyprus and the Sultanate of Oman on the Exemption of Visa requirements for holders of diplomatic, special and service passports

18.05.2017

11

Protocol Amending the Convention between the Republic of Cyprus and the Republic of San Marino for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income

19.05.2017

12

The Provision of Governmental Guarantee towards the European Investment Bank on the loan on the provision of 26 million euros to the Institute of Genetics and Neurology

01.06.2017

13

Protocol amending the Agreement for Cooperation in the field of Tourism between the Government of the Republic of Cyprus and the Government of the State of Kuwait, signed in Kuwait City, 8th of October 2013

08.10.2017

14

Protocol amending the Agreement between the Government of the Republic of Cyprus and the Government of the Republic of Mauritius for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital

23.10.2017

15

Agreement between the Government of the Republic of Cyprus and the Russian Federation on International Road Transport

24.10.2017

16

Agreement between the Government of the Republic of Cyprus and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the field of Communications and Information Technology

24.10.2017

17

Agreement between the Government of the Republic of  Cyprus and the Government of the Russian Federation on Maritime Transport

24.10.2017

18

Protocol on cooperation in cruise tourism between the Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism of the Republic of Cyprus, the Ministry of Tourism of the Arab Republic of Egypt and the Ministry of Tourism of the Hellenic Republic

21.11.2017

19

Finance Contract between the Republic of Cyprus the University of Cyprus and the European Investment Bank

15.12.2017

20

Protocol on Cooperation between the Presidential Commissioner´s Office for Humanitarian and Overseas Affairs of the Republic of Cyprus, the Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic and the Ministry of State for Emigration and Egyptian Expatriate Affairs of the Arab Republic of Egypt

19.12.2017

 

ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ

1

Convention on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition, Hague (15.03.2017)

15.03.2017

2

Convention on Cinematographic Co-Production(revised) (CETS 220), Strasbourg (04.05.2017)

04.05.2017

3

Convention on the Manipulation of Sports Competitions(CETS 215), Strasbourg (04.05.2017

04.05.2017

4

Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products, Seoul

(29.08.2017)

29.08.2017

5

Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, Istanbul

(10.11.2017)

10.11.2017

6

Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property, Nicosia (07.12.2017)

07.12.2017

Archive