Τελευταίες Ειδήσεις

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Διεθνείς & Ευρωπαικές Σχέσεις

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης και υλοποίησης της επικοινωνιακής στρατηγικής της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά διεθνή και ευρωπαϊκά Μέσα Ενημέρωσης.

Το Τμήμα παρακολουθεί και αξιολογεί δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο που ενδιαφέρουν την Κύπρο, διατηρεί επαφή και καλλιεργεί σχέσεις με εκπροσώπους διεθνών ΜΜΕ καθώς και με ξένους ανταποκριτές που διαμένουν στην Κύπρο.

Επίσης, το Τμήμα οργανώνει επισκέψεις ξένων δημοσιογράφων στην Κύπρο είτε μετά από  εκδήλωση ενδιαφέροντος για συγγραφή άρθρων/αφιερωμάτων με θέματα που σχετίζονται με την Κύπρο είτε στο πλαίσιο μιας στοχευμένης πολιτικής. Αναλαμβάνει την προετοιμασία επισκέψεων ξένων δημοσιογραφικών αποστολών στο πλαίσιο σημαντικών διοργανώσεων στην Κύπρο, όπως διμερείς/τριμερείς συναντήσεις κορυφής. Σχεδιάζει και προωθεί την προβολή του έργου της Κυβέρνησης σε διεθνή ΜΜΕ, είτε απευθείας είτε μέσω των ξένων ανταποκριτών στην Κύπρο.  Συντονίζει συνεντεύξεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και των κρατικών αξιωματούχων σε ξένα ΜΜΕ.  Οργανώνει και συντονίζει μαζί με διπλωματικά σώματα, επισκέψεις λειτουργών  του Τύπου σε ξένες χώρες.

Το Τμήμα είναι επίσης αρμόδιο για την προβολή των πολιτικών της ΕΕ αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών στη βάση των εκάστοτε προτεραιοτήτων που θέτει η ΕΕ. Ταυτόχρονα έχει και  την ευθύνη της ανάδειξης του ρόλου της Κύπρου εντός της ‘Ενωσης, μέσω της συστηματικής επαφής με εκπροσώπους ευρωπαϊκών ΜΜΕ και άλλων φορέων.

Επιπλέον, το Τμήμα αναπτύσσει συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς σε διεθνές επίπεδο, παρέχοντας ενημέρωση και διευκολύνσεις σε ακαδημαϊκούς, φοιτητές δημοσιογραφικών σχολών του εξωτερικού και προσωπικότητες.