Τελευταίες Ειδήσεις

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Διεθνείς & Ευρωπαικές Σχέσεις

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης και υλοποίησης της επικοινωνιακής στρατηγικής της Κυβέρνησης σε ό,τι αφορά διεθνή και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Το Τμήμα:
 
• παρακολουθεί και αξιολογεί δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο που ενδιαφέρουν την Κύπρο, διατηρεί επαφή και καλλιεργεί σχέσεις με εκπροσώπους διεθνών ΜΜΕ καθώς και με ξένους ανταποκριτές που διαμένουν στην Κύπρο. 
 
• οργανώνει επισκέψεις ξένων δημοσιογράφων στην Κύπρο για συγγραφή άρθρων/αφιερωμάτων πάνω σε  θέματα που σχετίζονται με την Κύπρο και αναλαμβάνει την προετοιμασία επισκέψεων ξένων δημοσιογραφικών αποστολών στο πλαίσιο σημαντικών διοργανώσεων στην Κύπρο, όπως διμερείς/τριμερείς συναντήσεις κορυφής και επισκέψεις αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.
 
• σχεδιάζει και προωθεί την προβολή του έργου της Κυβέρνησης σε διεθνή ΜΜΕ, είτε απευθείας είτε μέσω των ξένων ανταποκριτών στην Κύπρο.
 
• Διευθετεί, προετοιμάζει και συντονίζει συνεντεύξεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και κρατικών αξιωματούχων σε ξένα ΜΜΕ.
 
• οργανώνει και συντονίζει, σε συνεργασία με ξένες διπλωματικές αποστολές στην Κύπρο, επισκέψεις λειτουργών του Τύπου σε ξένες χώρες.
 
• είναι αρμόδιο για την προβολή των πολιτικών της ΕΕ.
 
• αναπτύσσει συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς σε διεθνές επίπεδο.
 
• αξιολογεί αιτήσεις ακαδημαϊκών για παροχή υποτροφιών από το ΓΤΠ στο πλαίσιο της ερευνητικής τους εργασίας και τους παρέχει πληροφορίες και διευκολύνσεις κατά την παραμονή τους στην Κύπρο.