Τελευταίες Ειδήσεις

Διευθύντρια

Η οικονομία έχει αλλάξει σημαντικά τις ανάγκες και τις προκλήσεις της επαγγελματικής επικοινωνίας. Προκλήσεις που χρειάζεται να κατανοήσουμε και στις οποίες πρέπει να αντιδράσουμε με δημιουργικότητα, στρατηγικό όραμα και αποτελεσματικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στον ρόλο και την αξία της στρατηγικής και της συνεχούς εξέλιξης, ενώ το νέο ψηφιακό περιβάλλον αποτελεί μια άριστη ευκαιρία για ανάπτυξη.

Ένα είδος ανάπτυξης, την οποία εμείς ως Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών υιοθετούμε καθημερινά. Η αποστολή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ως Επικοινωνιακού Φορέα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η επίτευξη αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, των πολιτικών δομών και του κοινού και παράλληλα η προώθηση του έργου, των αρχών και προτεραιοτήτων της κυβέρνησης. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στις ανάγκες του κοινού για ακριβή και άμεση πληροφόρηση, εξερευνώντας παράλληλα νέες, αναδυόμενες πρακτικές στον τομέα της επικοινωνίας, ούτως ώστε να βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητά μας και να αναβαθμίζουμε τα εργαλεία και τις τεχνικές μας.

Η παγκόσμια οικονομία και η τεχνολογική ανάπτυξη, η ψηφιοποίηση και η κατάληψη του εγκεφάλου μας από τον θόρυβο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει τον τρόπο επικοινωνίας μας. Όλοι οι παράγοντες, πολιτικοί, ΜΜΕ, αλλά και η κοινωνία μοιράζονται ισότιμα το βήμα σε αυτόν τον ανοικτό δημόσιο διάλογο σε πραγματικό χρόνο. Η αυξανόμενη ανάγκη του κοινού για συναισθηματική σύνδεση του «μηνύματος», αλλά και η ανάγκη να δει την επιπρόσθετή του αξία είναι πλέον εμφανείς σε όλα τα επίπεδα λήψης πολιτικών αποφάσεων, χάραξης πολιτικών και εφαρμογής των νόμων.

Η πολιτική, τα ΜΜΕ, η κοινωνία και η τεχνολογία πρέπει να ενώσουν δυνάμεις και να δημιουργήσουν αποτελεσματικά δίκτυα συνεργασίας. Είναι απαραίτητο να αλληλοεπηρεαζόμαστε και να εμπνέουμε ο ένας τον άλλο, να μοιραζόμαστε τη δουλειά μας, να μεταφέρουμε τις γνώσεις και τις απόψεις μας. Στο τέλος, η δημιουργική αυτή δουλειά θα είναι μια πραγματική γιορτή της επικοινωνίας που θα δώσει την ώθηση για τη συνέχιση του διαλόγου μεταξύ της «βιομηχανίας του μηνύματος» και του «άκρου λήψης», δηλαδή της κοινωνίας. Μια προσπάθεια που όλοι στο ΓΤΠ είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε.

 

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα μας.

 

Σόφη Μιχαηλίδου

Διευθύντρια Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών