Τελευταίες Ειδήσεις

Εκστρατείες και Παραγωγές

Εκστρατείες

Το Τμήμα Εκστρατειών έχει την ευθύνη της προβολής βασικών προτεραιοτήτων/στόχων της κυβέρνησης, είτε στη βάση δικών του εισηγήσεων είτε με πρωτοβουλία των Υπουργείων και μετά από συνεννόηση και διαβούλευση με τα Υπουργεία, καθώς επίσης και στα πλαίσια της προβολής των μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Υπηρεσία. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη και ευρύτερη προβολή των προτεραιοτήτων/στόχων αυτών, μέσω στοχευμένων εκστρατειών,  κάνοντας χρήση των μέσων και εργαλείων που προσφέρουν τα Τμήματα του ΓΤΠ όπως  οπτικοακουστικές παραγωγές, φωτογραφικές εκθέσεις, εκδόσεις, αλλά και με υλοποίηση άλλων δράσεων επικοινωνίας, όπως δημόσια διαβούλευση και  διασκέψεις Τύπου.


Οπτικοακουστικές παραγωγές

Το Τμήμα Εκστρατειών είναι επίσης το αρμόδιο τμήμα του ΓΤΠ για την προκήρυξη και διεκπεραίωση δημοσίων συμβάσεων για την παραγωγή διαφημιστικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ, έντυπων διαφημίσεων και οπτικοακουστικού υλικού για προβολή σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και ιστότοπους, όπως επίσης και για την παραγωγή ντοκιμαντέρ   με σκοπό την προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, με θεματολογία που αντλείται τόσο από την επικαιρότητα όσο και από τους στόχους και τις προτεραιότητες της εκάστοτε κυβέρνησης.


Φωτογραφικές Εκθέσεις

Το Φωτογραφικό Τμήμα του ΓΤΠ έχει μια πλούσια παραγωγή φωτογραφικών εκθέσεων που αποστέλλονται κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό, αλλά διακινούνται και εντός Κύπρου στο πλαίσιο σχετικών εκδηλώσεων. Η θεματολογία των εκθέσεων στηρίζει  και προωθεί την επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης γενικά και των Υπουργείων ειδικότερα, έχοντας παράλληλα υπόψη και τις ανάγκες που έχουν οι Πρεσβείες  της Δημοκρατίας στο εξωτερικό ή που προκύπτουν από σημαντικά γεγονότα/επετείους που αφορούν στην Κύπρο.