Τελευταίες Ειδήσεις

Επικοινωνιακή Στρατηγική

Η στρατηγική μας διασφαλίζει την επίτευξη του οράματος μας και των στόχων μας, γεφυρώνοντας την ανάλυση της κατάστασης και το επικοινωνιακό μας σχέδιο. Προς το σκοπό αυτό, και χρησιμοποιώντας διαπροσωπική, οπτική, γραπτή και προφορική επικοινωνία, επικεντρωνόμαστε σε τέσσερις πυλώνες:

• Ακροατήριο: Προσπαθούμε συνεχώς να γνωρίζουμε περισσότερα για το κοινό μας, προκειμένου να έχουμε σχετική, αληθινή και συναισθηματική του δέσμευση. Τα δημογραφικά στοιχεία, η νοοτροπία, το πολιτικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι κοινωνικές επιρροές και τάσεις που επηρεάζουν τον στόχο μας, αποτελούν απαραίτητες γνώσεις για την προβολή και προώθηση της χώρας μας.

• Μήνυμα: Το μήνυμά μας πρέπει να είναι έξυπνο, σχετικό και εστιασμένο, αφού έχουμε μια σημαντική ιστορία για να παρουσιάσουμε, τη δική μας. Και η ιστορία μας πρέπει να παρουσιάζεται με ουσιώδη και πειστικό τρόπο έτσι ώστε να κάνει διαφορά. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματική και ουσιαστική επικοινωνία για να εξασφαλίσουμε την προσοχή των ακροατών μας. Αυτό που χρειάζεται είναι να αλλάξει πρώτα ο τρόπος σκέψης και μετά η συμπεριφορά. Επικεντρωνόμαστε λοιπόν στην αλλαγή τρόπου σκέψης εκείνων που δεν γνωρίζουν ποιοι είμαστε και ενισχύουμε την εμπιστοσύνη όσων μας γνωρίζουν.

• Δημιουργικότητα: Ψάχνουμε συνεχώς δημιουργικούς τρόπους για να επιτύχουμε την ολοκλήρωση του μηνύματός μας. Σε έναν ορίζοντα ουσιαστικά απεριόριστων τρόπων προβολής και λαμβάνοντας ως δεδομένη τη δυσκολία αντικειμενικής μέτρησης  σε ένα υποκειμενικό θέμα όπως η δημιουργικότητα, στηρίζουμε τη δημιουργική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει κάθε εκστρατεία, με βάση το τελικό αποτέλεσμα που θέλουμε, πάντα εξισορροπώντας το συναισθηματικό με το λογικό επίπεδο επίδρασης στο κοινό-στόχο μας και δημιουργώντας διαχρονική βιωσιμότητα.

• Μέσα ενημέρωσης: Το μήνυμά μας πρέπει να είναι οπουδήποτε βρίσκεται το κοινό μας και η επιλογή των μέσων να αντανακλά στις ανάγκες του. Με βάση τους οικονομικούς περιορισμούς του προϋπολογισμού μας, προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε όλα τα διαθέσιμα  μέσα ενημέρωσης ώστε το κοινό μας να είναι πιο δεκτικό στο μήνυμα μας. Επιδιώκουμε επίσης την πολλαπλή έκθεση του ακροατηρίου μας στο μήνυμά μας, προκειμένου να προχωρήσουμε από την ευαισθητοποίηση, στην εξοικείωση, στην προτίμηση, για να καταλήξουμε σε αλλαγή συνήθειας, συμπεριφοράς και ενέργειας.

 

image