Τελευταίες Ειδήσεις

Επισκέψεις ξένων δημοσιογράφων

Το Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σχέσεων εξυπηρετεί ξένους δημοσιογράφους που επισκέπτονται την Κύπρο είτε με πρόσκληση του ΓΤΠ είτε με δική τους πρωτοβουλία.

Ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, ο Κλάδος διευθετεί συνεντεύξεις με κρατικούς αξιωματούχους και/ή προσωπικότητες του τόπου και ετοιμάζει το πρόγραμμα της επίσκεψης.

Παρέχει επίσης πρόσθετες πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό για μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της επίσκεψης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σχέσεων:

Τηλ.: 22801168

e-mail:  internationalrelations@pio.moi.gov.cy