Τελευταίες Ειδήσεις

Πιστοποιημένα αντίγραφα εφημερίδων για σκοπούς δικαστηρίου

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών παρέχει πιστοποιημένα αντίγραφα, εις τριπλούν, από δημοσιεύματα του κυπριακού Τύπου. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται άνευ κόστους προς δικηγορικά γραφεία και ιδιώτες για χρήση κατά την παρουσίαση των υποθέσεών τους ενώπιον των Δικαστηρίων της Δημοκρατίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με το αρμόδιο Τμήμα ως εξής:

Συμέλα Σιδηροπούλου, τηλ. 22801196, email: ssidiropoulou@pio.moi.gov.cy

Γιώργος Λουκαΐδης, τηλ. 22801237, email: gloucaides@pio.moi.gov.cy