Τελευταίες Ειδήσεις

Πληροφορίες για Πιστοποιημένες Μεταφράσεις

•  Όλες οι μεταφράσεις κοστολογούνται και προπληρώνονται.
•  Θα πρέπει να προσκομίσετε πρωτότυπο + δυο φωτοτυπίες + προπληρωμή σε μετρητά ή επιταγή στο γραφείο 11, στο ισόγειο. Όσοι χρειάζονται φωτοτυπίες για μεταφράσεις, μπορούν είτε να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του ΓΤΠ καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος (€0,20) ανά φωτοαντίγραφο Α4 και Α3, είτε να προσκομίζουν οι ίδιοι τον απαραίτητο αριθμό αντιτύπων.
• Προπληρωμή απαραίτητη. Δεν γίνονται δεκτές οι πληρωμές μέσω τραπεζικού εμβάσματος.
• Δυνατότητα παραλαβής/παράδοσης με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.
• Χρόνος παράδοσης αναλόγως έκτασης και περιεχομένου του κειμένου.
• Παράδοση μεταφράσεων, για τις οποίες έχει καταβληθεί τέλος επίσπευσης (8 ευρώ ανά σελίδα): για έγγραφα 1-2 σελίδων, η μετάφραση παραδίδεται την επόμενη μέρα μετά τις 11 π.μ. Για μεγαλύτερα κείμενα γίνεται συνεννόηση με τους αρμόδιους λειτουργούς.
• Παρέχεται ένα (1) αντίγραφο της μετάφρασης. Για περισσότερα αντίγραφα, χρέωση €3.40 για την πρώτη σελίδα και €1.70 για κάθε επόμενη.                    
• Διευκρινίστε πώς θέλετε να μετεγγραφούν οποιαδήποτε ονόματα με βάση το διαβατήριο ή πιστοποιητικό γέννησης (π.χ. John, Yiannis, Giannis).
• Για έγγραφα που θα κατατεθούν στο εξωτερικό ίσως να απαιτείται επισημείωση της Χάγης (apostille). Συμβουλευτείτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης πριν αποταθείτε σ’ εμάς.
• Τα απολυτήρια λυκείου εκδίδονται απ΄ ευθείας από τα σχολεία.
• Για τον εντοπισμό της μετάφρασής σας πρέπει να μας αναφέρετε τις γλώσσες καθώς και τον πενταψήφιο αριθμό που αναγράφεται χειρόγραφα στην απόδειξη πληρωμής.

Παρουσίαση Πρωτοτύπου

Το ΓΤΠ δεν δέχεται έγγραφα για μετάφραση χωρίς την ταυτόχρονη προσκόμιση του αυθεντικού εγγράφου εκτός αν υπάρχει συγκατάθεση του προσκομίσαντα να τοποθετηθεί σφραγίδα που να δηλώνει ότι η μετάφραση έγινε χωρίς την προσκόμιση πρωτοτύπου.
Εντούτοις, για τα πιο κάτω έγγραφα πρέπει πάντοτε να προσκομίζεται το πρωτότυπο:

1. Εκπαιδευτικά Έγγραφα
2. Πιστοποιητικά Γάμου
3. Πιστοποιητικά Γέννησης
4. Πιστοποιητικά Θανάτου
5. Πιστοποιητικά Ποινικού Μητρώου
6. Διαβατήρια
7. Ταυτότητες
8. Τραπεζικοί Λογαριασμοί
9. Τίτλοι ιδιοκτησίας
10. Νομικά έγγραφα

 

Κατάθεση/Παραλαβή Εγγράφων: Γραφεία 11 και 18, ισόγειο

 

Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα – Παρασκευή: 8:00-15:00

 

Επικοινωνία:
ΓΡΑΦΕΙΟ 12 ΓΡΑΦΕΙΟ 16
τηλ. 22801133 τηλ. 22801134 τηλ. 22801192 τηλ. 22801193
Αγγλικά
Γερμανικά
Γεωργιανά
Κινέζικα
Ουγγρικά
Περσικά
Αρμένικα
Δανέζικα 
Ισπανικά
Κροατικά
Νορβηγικά
Ρουμανικά
Σέρβικα
Σλοβακικά
Σλοβένικα
Σουηδικά
Τούρκικα
Τσέχικα
 Αραβικά
Γαλλικά
Ιταλικά
Ολλανδικά
Πολωνικά
Βουλγάρικα
Ουκρανικά
Ρωσικά
       
Γενικές Πληροφορίες τηλ. 22801117    
Ηλ. ταχυδρομείο translations@pio.moi.gov.cy    
Διεύθυνση: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Κλάδος Μεταφράσεων
Οδός Απελλή 5-7
1080 Λευκωσία