Τελευταίες Ειδήσεις

Συμφωνία Κληρίδη - Ντενκτάς για τους Αγνοούμενους (31 Ιουλίου 1997)

Οι ηγέτες της Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής κοινότητας, στη συνάντηση που είχαν απόψε στην παρουσία του επικεφαλής της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (κ. Gustave Feuissel), συμφώνησαν να δώσουν στη δημοσιότητα την ακόλουθη ανακοίνωση αναφορικά με τους αγνοούμενους στην Κύπρο:

Οι ηγέτες της Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής κοινότητας θεωρούν το πρόβλημα των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων αγνοουμένων στην Κύπρο ως ένα καθαρά ανθρωπιστικό θέμα η επίλυση του οποίου έχει καθυστερήσει πολύ.

Οι δύο ηγέτες συμφωνούν ότι καμιά πολιτική εκμετάλλευση δεν θα πρέπει να γίνει από καμιά πλευρά για το πρόβλημα των αγνοουμένων και υπόσχονται να εργαστούν για την επίλυση του, ώστε να τερματιστεί η αγωνία και η αβεβαιότητα των οικογενειών των αγνοουμένων τόσο Ελληνοκυπρίων όσο και Τουρκοκυπρίων.

Οι δύο ηγέτες σέβονται το δικαίωμα των οικογενειών των αγνοουμένων να πληροφορηθούν για την τύχη των αγαπημένων τους με πειστικό και τελεσίδικο τρόπο στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Οι δύο ηγέτες αναγνωρίζουν το δικαίωμα εκείνων των οικογενειών των οποίων οι αγνοούμενοι αγαπημένοι αποδειχθεί ότι είναι νεκροί να έχουν, στον καλύτερο δυνατό βαθμό, τα λείψανα τους για κανονική ταφή σύμφωνα με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και παραδόσεις τους.

Συνάδοντας με τα πιο πάνω, οι δύο ηγέτες συμφωνούν, ως πρώτο βήμα επίλυσης του προβλήματος των αγνοουμένων, να παράσχουν ο ένας στον άλλο αμέσως και ταυτόχρονα όλες τις πληροφορίες που ήδη έχουν στη διάθεσή τους για την τοποθεσία τάφων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων αγνοουμένων.

Οι δύο ηγέτες θα ορίσουν από ένα άτομο τα οποία μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 1997 θα ανταλλάξουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και θα ετοιμάσουν τις απαραίτητες διευθετήσεις που θα οδηγήσουν στην επιστροφή των λειψάνων των εν λόγω Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων αγνοουμένων.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης ότι τα λείψανα των ατόμων που είναι γνωστό ότι σκοτώθηκαν στη διάρκεια μαχών στην κάθε πλευρά θα επιστραφούν στις οικογένειές τους.

Ο Πρώτος Βοηθός του Τρίτου Μέλους της Επιτροπής για τους Αγνοούμενους θα βοηθήσει όπως κριθεί αναγκαίο.

Και οι δύο ηγέτες ζήτησαν από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να διορίσει νέο Τρίτο Μέλος της Επιτροπής για τους Αγνοούμενους ώστε να επισπευσθεί η ολοκλήρωση της εργασίας της Επιτροπής για τους Αγνοούμενους.

__________

* Δόθηκε ως ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών.