Το Τμήμα Ειδήσεων έχει ευθύνη της προβολής του έργου της Κυβέρνησης, της Βουλής των Αντιπροσώπων, των ανεξάρτητων Θεσμών και Υπηρεσιών του κράτους, και ημικρατικών και δημόσιων οργανισμών.

Για το σκοπό αυτό συγγράφει, επιμελείται και αναρτά στον ιστότοπο του ΓΤΠ επίσημες ανακοινώσεις, ενημερωτικά δελτία, πληροφορίες και δραστηριότητες.   

Πέρα από τη συνεχή ροή ειδήσεων, στον Ιστότοπο αναρτώνται καθημερινώς φωτογραφίες από κυβερνητικές δραστηριότητες, το ημερολόγιο δραστηριοτήτων του Προέδρου, των Υπουργών και άλλων κρατικών αξιωματούχων, το καθημερινό δελτίο επισκόπησης του τουρκοκυπριακού Τύπου, εκδόσεις του ΓΤΠ και άλλες πληροφορίες που ενδιαφέρουν τα ΜΜΕ και την κοινή γνώμη.   Στον ιστότοπο υπάρχει αρχείο πληροφοριών με έγγραφα διεθνών οργανισμών για το Κυπριακό και την Κύπρο, αλλά και οι διακρατικές συμφωνίες της Δημοκρατίας.                                                                                                                                    

Το Τμήμα Ειδήσεων επίσης  αξιολογεί, δημοσιεύει και προωθεί στα ΜΜΕ δηλώσεις εκπροσώπων ξένων κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών ή ξένων πολιτικών προσωπικοτήτων που αφορούν στην Κύπρο.

Οι λειτουργοί του Τμήματος Ειδήσεων είναι επίσης επιφορτισμένοι με την έκδοση διαπιστεύσεων εκπροσώπων των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων, για σημαντικές εκδηλώσεις, διεθνείς συναντήσεις, διμερείς/τριμερείς συμφωνίες και επισκέψεις ξένων αξιωματούχων στην Κύπρο.

Ώρες λειτουργίας Τμήματος Ειδήσεων

Δευτέρα-Παρασκευή:08:00-21:30
Σάββατο:08:30-14:00
Κυριακή: 08:30 - 15:00

Προβολή κυβερνητικού έργου

Το ΓΤΠ λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του κοινού, των ΜΜΕ, της Προεδρίας και των Υπουργείων σε θέματα επικοινωνιακής στρατηγικής. Σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, τους Υπουργούς και άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους, μεριμνά ώστε το έργο της κυβέρνησης, οι δηλώσεις των αξιωματούχων και οι δραστηριότητές τους να τυγχάνουν δημοσιοποίησης και προβολής.