Πληροφορίες / Οδηγίες

Οδηγίες για Εργασιακούς Χώρους


Οδηγίες για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού σε εργασιακούς χώρους

 •   Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) για τους υπεύθυνους οργάνωσης, παροχής υπηρεσιών και ελέγχου παραλιών
 •   Οδηγίες για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού σε εργασιακούς χώρους
 •   Οδηγίες για τα μέτρα επαναλειτουργίας των υποστατικών -πρακτορείων παροχής υπηρεσιών στοιχήματος
 •   Οδηγίες για πρόληψη διασποράς COVID-19 για εκπαιδευτές και υποψήφιους οδηγούς
 •   Πρωτόκολλο μέτρων υγιεινής και ασφάλειας για κινηματογραφική-τηλεοπτική και παραγωγή διαφήμισης
 •   Nαυγοσωστική Διάσωση με νέα δεδομένα λόγω πανδημίας covid19
 •   Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για ινστιτούτα αισθητικής
 •   Γενικές Οδηγίες για Επιχειρήσεις εκτός του Τομέα Παροχής Φροντίδας Υγείας
 •   Ειδικές οδηγίες για οργάνωση χώρων εστίασης
 •   Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους των Λαϊκών Αγορών
 •   Οδηγίες και μέτρα προφύλαξης σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους
 •   Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους κουρείων κομμωτηρίων
 •   Οδηγίες προφύλαξης στους χώρους θεατρικών/κινηματογραφικών/τηλεοπτικών παραγωγών
 •   Οδηγίες για μέσα μαζικής μεταφοράς
 •   Οδηγίες για τη λειτουργία των κρατικών και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων βάσει του Διατάγματος του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 30 Απριλίου 2020
 •   Οδηγίες προς τα δικαστήρια για μέτρα ελέγχου και πρόληψης της διασποράς του ιού COVID-19
 •   Οδηγίες προς τα οδοντιατρεία για μέτρα ελέγχου και πρόληψης της διασποράς του ιού COVID-19
 •   Οδηγός διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία
 •   Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια - Οδηγός Διαχείρισης της Πανδημίας
 •   Επιχειρήσεις: Γενικές Οδηγίες προστασίας εργαζομένων σε συνθήκες κορωνοϊού
 •   Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου: Οδηγίες για τα μέτρα προστασίας σε συνθήκες κορωνοϊού
 •   Απλές Οδηγίες Προστασίας Εργαζομένων από τον Κορωνοϊό COVID-19 στο Εργοτάξιο
 •   Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων
 •   Οδηγίες για αντιμετώπιση για τα θέματα κορωνoϊού (SARS-CoV-2) σε χώρους εργασίας
 •   Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 σε χώρους take away / delivery
 •   Οδηγίες για πρόληψη COVID-19 σε σχολεία