Πληροφορίες / Οδηγίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ Κ.Δ.

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα

 •   Γενικές Πληροφορίες
 • https://www.cyprusflightpass.gov.cy

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 • Εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου χωρών σχετικά με τη νόσο COVID-19, 26-06-2020
 • Στην Κατηγορία Β κατατάσσεται από τις 29 Ιουνίου 2020 η Βουλγαρία, 25-06-2020
 • Εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου χωρών σχετικά με τη νόσο COVID-19, 19-06-2020
 • Εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου χωρών σχετικά με τη νόσο COVID-19, ημερομηνίας 10/06/2020, 10-06-2020
 • Εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου χωρών σχετικά με τη νόσο COVID-19, 24-05-2020

 • ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 •   Για τις χώρες κατηγορίας Α και Β (με ισχύ από ώρα 00:00 της 12/6/2020)
 •   Για όλες τις άλλες χώρες πλην κατηγορίας Α και Β ((με ισχύ από ώρα 00:00 της 12/6/2020)


 • ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ

 •   Πρωτόκολλο προορισμού - Κύπρος
 •   Υγειονομικό Πρωτόκολλο Αεροδρομίων της Κ.Δ. (στην αγγλική)