Πληροφορίες / Οδηγίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ Κ.Δ.

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα

 • Υποχρεωτική συμπλήρωση Κάρτας Ταξιδιού (CyprusFlightPass) από όλους τους επιβάτες που προτίθενται να ταξιδέψουν στην Κύπρο, 13-07-2020
 • https://www.cyprusflightpass.gov.cy

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 • Εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου χωρών σχετικά με τη νόσο COVID-19, 21-09-2020
 • Εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου χωρών σχετικά με τη νόσο COVID-19, 15-09-2020
 • Εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου χωρών σχετικά με τη νόσο COVID-19, 1-09-2020
 • Εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου χωρών σχετικά με τη νόσο COVID-19, 24-08-2020
 • Εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου χωρών σχετικά με τη νόσο COVID-19, 17-08-2020
 • Εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου χωρών σχετικά με τη νόσο COVID-19, 11-08-2020
 • Εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου χωρών σχετικά με τη νόσο COVID-19, 4-08-2020
 • Στην Κατηγορία Β κατατάσσεται η Ελλάδα από τις 6 Αυγούστου 2020, 2-08-2020
 • Εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου χωρών σχετικά με τη νόσο COVID-19, 28-07-2020
 • Εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου χωρών σχετικά με τη νόσο COVID-19, 20-07-2020
 • Εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου χωρών σχετικά με τη νόσο COVID-19, 14-07-2020
 • Εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου χωρών σχετικά με τη νόσο COVID-19, 3-07-2020
 • Εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου χωρών σχετικά με τη νόσο COVID-19, 29-06-2020
 • Στην Κατηγορία Β κατατάσσεται από τις 29 Ιουνίου 2020 η Βουλγαρία, 25-06-2020
 • Εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου χωρών σχετικά με τη νόσο COVID-19, 19-06-2020
 • Εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου χωρών σχετικά με τη νόσο COVID-19, ημερομηνίας 10/06/2020, 10-06-2020
 • Εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου χωρών σχετικά με τη νόσο COVID-19, 24-05-2020

 • ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 • Χώρες Κατηγορίας Α και Β (με ισχύ από ώρα 00:00 της 05/09/2020), 5-09-2020
 • Όλες οι άλλες χώρες πλην Κατηγορίας Α και Β (με ισχύ από ώρα 00:00 της 05/09/2020), 5-09-2020
 • Χώρες Κατηγορίας Α και Β (με ισχύ από ώρα 00:00 της 28/08/2020), 28-08-2020
 • Όλες οι άλλες χώρες πλην Κατηγορίας Α και Β (με ισχύ από ώρα 00:00 της 28/08/2020), 28-08-2020
 • Χώρες Κατηγορίας Α και Β (με ισχύ από ώρα 00:00 της 20/08/2020), 20-08-2020
 • Όλες οι άλλες χώρες πλην Κατηγορίας Α και Β (με ισχύ από ώρα 00:00 της 20/08/2020), 20-08-2020
 • Χώρες Κατηγορίας Α και Β (με ισχύ από ώρα 00:00 της 01/08/2020), 31-07-2020
 • Όλες οι άλλες χώρες πλην Κατηγορίας Α και Β (με ισχύ από ώρα 00:00 της 01/08/2020), 31-07-2020
 • Χώρες Κατηγορίας Α και B (με ισχύ από ώρα 00:00 της 06/7/2020), 6-07-2020
 • Όλες οι άλλες χώρες πλην Κατηγορίας Α και Β (με ισχύ από ώρα 00:00 της 06/07/2020), 6-07-2020
 •   Για τις χώρες κατηγορίας Α και Β (με ισχύ από ώρα 00:00 της 12/6/2020)
 •   Για όλες τις άλλες χώρες πλην κατηγορίας Α και Β ((με ισχύ από ώρα 00:00 της 12/6/2020)


 • ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ

 •   Πρωτόκολλο προορισμού - Κύπρος
 •   Υγειονομικό Πρωτόκολλο Αεροδρομίων της Κ.Δ. (στην αγγλική)