Πληροφορίες / Οδηγίες

Παρακάτω θα βρείτε όλο το σχετικό πληροφοριακό υλικό

Ενημερωτικά Έντυπα

 • Συμπτώματα και Μέτρα Προστασίας
 • Οδηγός σε απλή γλώσσα - «Κορωνοϊός: Δεν φοβόμαστε, Προστατευόμαστε»
 • Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας για Άτομα σε περιορισμό
 • Κυβερνητικά τηλέφωνα ενημέρωσης για τον κορωνοϊό
 • Νέες γραμμές ενημέρωσης πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών
 • Οδηγίες για εξασφάλιση άδειας μετακίνησης (έντυπα ή SMS)
 • Σπάμε την αλυσίδα μετάδοσης του κορωνοϊού
 • Μέτρα Ατομικής Προστασίας
 • Αντιμετωπίζοντας το άγχος κατά την περίοδο της επιδημίας
 • Ενημερωτικό Εντυπο

 • Οδηγίες για άτομα που βρίσκονται σε καραντίνα

 • Εγχειρίδιο τεχνικών Αντιμετώπισης Κρίσης και Έκτακτων Συνθηκών λόγω της πανδημίας Κορονοϊού ( COVID – 19) για τον Ευρύτερο Πληθυσμό
 • Εγχειρίδιο Τεχνικών Αντιμετώπισης Κρίσης και Έκτακτων Συνθηκών λόγω της πανδημίας Κορονοϊού (COVID – 19) για τα άτομα που βρίσκονται σε καραντίνα
 • Εγχειρίδιο Τεχνικών Αντιμετώπισης Κρίσης και Έκτακτων Συνθηκών λόγω της πανδημίας Κορονοϊού (COVID – 19) για Παιδιά Σχολικής Ηλικίας
 • Οδηγίες στα άτομα που βρίσκονται σε κατ΄ οίκον περιορισμό
 • Τι πρέπει να κάνουμε όταν βρισκόμαστε σε κατ' οίκον περιορισμό (καραντίνα)

 • Οδηγίες για Επαγγελματίες Υγείας

 • Οδηγίες εφαρμογής του ατομικού εξοπλισμού προστασίας
 • Ορθολογική χρήση Ατομικού Προστατευτικού Εξοπλισμού (ΑΠΕ) για τη λοίμωξη COVID-19
 • Οδηγίες προς Επαγγελματίες Υγείας για αντιμετώπιση ύποπτων κρουσμάτων COVID σε χώρους Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • Οδηγίες βιοασφάλειας για διαγνωστικά εργαστήρια που χειρίζονται δείγματα από άτομα με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19
 • Αλγόριθμος 1: Αλγόριθμος Διαχείρισης Ασθενή βάσει Επικινδυνότητας με πιθανή λοίμωξη COVID-19
 • Αλγόριθμος 2: Αλγόριθμος Διαχείρισης Ασθενή βάσει Επικινδυνότητας με πιθανή λοίμωξη COVID-19
 • Αλγόριθμος 3: Αλγόριθμος Διαχείρισης Ασθενή βάσει Επικινδυνότητας με πιθανή λοίμωξη COVID-19
 • Αλγόριθμος 4: Αλγόριθμος Διαχείρισης Ασθενή βάσει Επικινδυνότητας με πιθανή λοίμωξη COVID-19
 • Έντυπο διερεύνησης / δήλωσης ύποπτου περιστατικού
 • Εργαστηριακή διερεύνηση ύποπτου περιστατικού του Νέου Κοροναιού (sars-cov-2)
 • Μέτρα Ελέγχου και Πρόληψης της Διασποράς του Νέου Κοροναιού (2019-ncov) σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
 • Οδηγίες προς Προσωπικούς Ιατρούς για διαχείριση ασθενών με υποψία ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη από κορωνοϊό (COVID-19) που παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα
 • Πρωτόκολλο αποδέσμευσης ασθενών με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από COVID-19 που αντιμετωπίζονται με 14 μέρες περιορισμού (καραντίνα) σε χώρους εκτός των νοσηλευτηρίων
 • Οδηγίες για πλήρωμα ασθενοφόρων v1.2
 • Διαχείριση Προσώπων που έχουν έρθει σε επαφή με κρούσματα COVID-19

 • Οδηγίες για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού σε εργασιακούς χώρους

 • Καθαρισμός και απολύμανση Νο 2
 • Απολύμανση του περιβάλλοντος σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης και μη υγειονομικής περίθαλψης για τον έλεγχο εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2
 • Ενημέρωση για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό (απολύμανση) μη υγειονομικών μονάδων που έχουν εκτεθεί στον κορωνοϊό COVID 19
 • Λειτουργία Κρατικών Ιδρυμάτων Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας σε συνθήκες COVID-19
 • Οδηγίες για αντιμετώπιση για τα θέματα κορωνoϊού (SARS-CoV-2) σε χώρους εργασίας
 • Ενημέρωση για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό (απολύμανση) μη υγειονομικών μονάδων που έχουν εκτεθεί στον κορωνοϊό COVID 19

 • Infographics για την Πορεία του Κορωνοϊού στην Κύπρο

 • Infographic 2 Απριλίου 2020

 • Επιδημιολογική Επιτήρηση για τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2

 • Νόσος Κορωνοϊού 2019 (COVID-19), Εθνική Αναφορά μέχρι 31/03/2020
 • Νόσος Κορωνοϊού 2019 (COVID 19) στην Κύπρο
 • Νέος ορισμός κρούσματος και κριτήρια εργαστηριακής εξέτασης
 • Κατάλογος ΜΕΕ&ΕΛΝ με επηρεαζόμενες χώρες - COVID-19, 13-32020

 • Συμβουλές για γονείς

 • Συζήτηση της Διευθύντριας ΓΤΠ με την κλινική ψυχολόγο στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Βίντεο)
 • Πώς βοηθάμε τα παιδιά να αντιμετωπίσουν το άγχος στη διάρκεια της επιδημίας

 • Αιτήσεις

 • Αίτημα αναστολής των δόσεων και τόκων του/των πιστωτικών διευκολύνσεων, 30-03-2020
 • Αίτημα για έκδοση πιστοποιητικού απουσίας από την εργασία για λόγους Δημόσιας Υγείας, 23-03-2020