Τελευταίες Ειδήσεις

content_image

Ιστορικό - Έγγραφα Διαβούλευσης

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δεσμευτεί για μια Ευρώπη που επιτυγχάνει απτά αποτελέσματα σε ζητήματα που έχουν σημασία για τους πολίτες. 

Η Δήλωση και ο Οδικός Χάρτης της Μπρατισλάβας το Σεπτέμβριο 2016 έδωσε το έναυσμα για την έναρξη των συζητήσεων, η οποία διεξάγεται στη βάση του Θεματολογίου των Ηγετών. 

Σημαντικό έγγραφο στις συζητήσεις αποτελεί η Λευκή Βίβλος για το Μέλλον της Ευρώπης, που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάρτιο 2017, στην οποία προτείνονται πιθανές επιλογές για το Μέλλον της Ευρώπης και παρουσιάζονται πέντε σενάρια για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η Ένωση.