Τελευταίες Ειδήσεις

Eπιστολή του Προέδρου Κληρίδη προς τον ΓΓ του ΟΗΕ για την αποστρατικοποίηση της Κύπρου (17 Δεκ. 1993)

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης απέστειλε στις 17 Δεκεμβρίου 1993 προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών δρα Μπούτρος Γκάλι την ακόλουθη επιστολή:

«Εξοχότατε,

Σας γράφω για να σας πληροφορήσω ότι έδωσα ιδιαίτερη προσοχή και μελέτησα πολύ σοβαρά την παράγραφο 102 της Έκθεσής σας προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 1993, (έγγραφο S/26777), στην οποία υποδεικνύετε ότι ‘ υπάρχει κάθε λόγος για να απαιτηθεί από τις δύο πλευρές στο νησί, όπως και την Τουρκία και την Ελλάδα, να εργαστούν πιο αποτελεσματικά για μια διευθέτηση με διαπραγματεύσεις, σε ανταπόδοση των μεγάλων προσπαθειών που καταβάλλει η Διεθνής Κοινότητα.’

Κατά τις διαβουλεύσεις μου ως προς το τι μπορεί να κάνει η Κυβέρνησή μου για να συμβάλει αποτελεσματικά σε μια διευθέτηση με διαπραγματεύσεις, έλαβα υπόψη μου, μεταξύ άλλων, την παράγραφο 101 της Έκθεσής σας η οποία αναφέρει ‘ το στάτους κβο το οποίο θεωρείται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ως απαράδεκτο εγκαθιδρύθηκε με τη χρήση στρατιωτικής βίας και διατηρείται με στρατιωτική ισχύ’ και την παράγραφο 5 η οποία αναφέρει ‘ θα ήθελα να προτρέψω και πάλι, ως πρώτο βήμα για την αποχώρηση των μη κυπριακών δυνάμεων η οποία προβλέπεται στη Δέσμη Ιδεών, να μειωθούν οι τουρκικές δυνάμεις στο νησί στο επίπεδο που βρίσκονταν το 1982 και όπως υπάρξει ανταπόδοση με την αναστολή των εξοπλιστικών προγραμμάτων από την Ελληνοκυπριακή πλευρά’ .

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μαζική παρουσία τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες και δυσπιστία μεταξύ της Ελληνοκυπριακής κοινότητας αναφορικά με τις τουρκικές προθέσεις. Επιβάλει, επίσης, στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας την ανάγκη να αυξήσει τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας με την αγορά οπλισμού. Περαιτέρω, καθιστά αναγκαίο να ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από την Ελλάδα και να περιληφθεί η Κύπρος στα ελληνικά αμυντικά σχέδια. Υπάρχουν, επίσης, ενδείξεις ότι οι πιο πάνω προετοιμασίες, αν και έχουν εντελώς αμυντικό χαρακτήρα, παρερμηνεύονται και προκαλούν ανησυχία και έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα σ’ ό,τι αφορά τις ελληνικές προθέσεις.

Μετά από προσεκτική μελέτη κατέληξα στο συμπέρασμα ότι για να σταματήσει το μη παραγωγικό κλίμα φόβου και δυσπιστίας και να βελτιωθούν έτσι οι προοπτικές για μια διευθέτηση του Κυπριακού με διαπραγματεύσεις, η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να πάρει τα ακόλουθα μέτρα:

(α) Να καταργήσει τον Περί Εθνικής Φρουράς Νόμο, να διαλύσει την Εθνική Φρουρά και να παραδώσει όλα τα όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό υπό τη φύλαξη της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών.

(β) Να αναλάβει να διατηρεί την Αστυνομική Δύναμη στη Δημοκρατία στη σημερινή αριθμητική της ισχύ, και η Δύναμη να διαθέτει μόνο ελαφρά όπλα.

(γ) Να αναλάβει όλα τα έξοδα για μια σημαντικά αυξημένη αριθμητικά Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών.

(δ) Να συμφωνήσει όπως η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών έχει το δικαίωμα επιθεώρησης για να διασφαλίσει συμμόρφωση με τα πιο πάνω.

(ε) Να συμφωνήσει ότι τα τεθωρακισμένα της Εθνικής Φρουράς, τα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και τα άρματα μάχης, τα οποία θα παραδοθούν στη φύλαξη της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών θα

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περιπολίες στην ουδέτερη ζώνη και παρεμπόδιση παράνομης εισόδου σ’ αυτήν.

(ζ) Να καταθέσει σε λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών όλα τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από τη διάλυση της Εθνικής Φρουράς και τον τερματισμό της αγοράς οπλισμού, μετά την αφαίρεση του κόστους συντήρησης της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών, για να χρησιμοποιηθούν μετά την επίλυση του προβλήματος προς όφελος και των δύο Κοινοτήτων.

Η πιο πάνω πρόταση γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκική πλευρά θα συμφωνήσει ότι, παράλληλα με τα πιο πάνω, οι τουρκικές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από την Κύπρο, θα διαλυθούν οι ένοπλες Τουρκοκυπριακές δυνάμεις και θα παραδώσουν τα όπλα και το στρατιωτικό εξοπλισμό τους στη φύλαξη της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών.

Επιθυμώ, επίσης, να επαναβεβαιώσω αυτό που είπα στον κ. Φεϊσσέλ πριν την αναχώρησή του για τη Νέα Υόρκη, ότι δηλαδή είμαι έτοιμος να συζητήσω τους τρόπους εφαρμογής των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και βεβαίως τη λύση του Κυπριακού προβλήματος.

Ελπίζω, Εξοχότατε, ότι η Τουρκική πλευρά θα ανταποκριθεί θετικά στην πρότασή μου, διαφορετικά το μόνο λογικό συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί είναι ότι η μαζική παρουσία Τουρκικών δυνάμεων δεν αποσκοπεί στην ισχυριζόμενη ασφάλεια της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας αλλά στη διαιώνιση του στάτους κβο, το οποίο, όπως αναφέρατε στην έκθεσή σας, έχει δημιουργηθεί διά της στρατιωτικής βίας και διατηρείται με στρατιωτική ισχύ και το οποίο το Συμβούλιο Ασφαλείας θεωρεί απαράδεκτο.

Ένα τέτοιο συμπέρασμα θα υποχρεώσει την Κυβέρνησή μου να αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές δυνατότητες της Δημοκρατίας και να προβεί σε διευθετήσεις με την Ελλάδα αναφορικά με ένα κοινό αμυντικό σχέδιο».