Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Υπουργός Παιδείας – Βραβεία για την ισότητα των φύλων, Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Χαμπιαούρης απευθύνει χαιρετισμό στην τελετή βράβευσης των μαθητών/μαθητριών που διακρίθηκαν στον Εικαστικό Διαγωνισμό για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση με θέμα: «Συμφιλίωση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής». - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Λευκωσία, Κύπρος