Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Υπουργός Εσωτερικών – Υπουργός Εσωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Ασφάλειας της Μάλτας Υπουργείο Εσωτερικών, Λευκωσία, Κύπρος Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης σε συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Ασφάλειας της Μάλτας Δρα Michael Farrugia.