Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Προεδρεύων της Δημοκρατίας – Ετήσια Έκθεση Μέλους Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία, Κύπρος Ο Προεδρεύων της Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης παραλαμβάνει την Ετήσια Έκθεση 2018 από το Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Λάζαρο Λαζάρου.