Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Προεδρεύων της Δημοκρατίας – Ιδρυτική Σύνοδος της Παράλληλης Βουλής για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία, Κύπρος Ο Προεδρεύων της Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης Συλλούρης προεδρεύει της Ιδρυτικής Συνόδου της Παράλληλης Βουλής για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.