Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Προεδρεύων της Δημοκρατίας – Ιδρυτική Σύνοδος της Παράλληλης Βουλής για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία, Κύπρος Ο Προεδρεύων της Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης προεδρεύει της Ιδρυτικής Συνόδου της Παράλληλης Βουλής για το Περιβάλλον, την Οικολογία- Αειφορία και την Υγεία.