Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Υπουργός Εσωτερικών - Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΕ Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής στο έκτακτο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2020