Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Υπ. Γεωργίας- Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ Βρυξέλλες, Βελγιο Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ.