Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Υπουργός Εσωτερικών – Παρουσίαση νέου πλαισίου στεγαστικής πολιτικής Προεδρικό Μέγαρο, Λευκωσία, Κύπρος Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής παρουσιάζει το νέο πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής, με την Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Πολιτικής, Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.