Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Υπουργός Εξωτερικών – Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Βρυξέλλες O Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης συμμετέχει στις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.