Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Υπουργός Εσωτερικών – Ένωση Δήμων Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών, Λευκωσία, Κύπρος Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής σε συνάντηση με τον Πρόεδρο και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Ένωσης Δήμων Κύπρου για θέματα που αφορούν στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.