Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Πρόεδρος Βουλής – Ετήσια Έκθεση Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2019 Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία, Κύπρος O Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αδάμος Αδάμου παραλαμβάνει την Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2019 από το Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Λάζαρο Λαζάρου.