Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Υπουργός Εσωτερικών – Άτυπη βιντεοδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Υπουργείο Εσωτερικών, Λευκωσία, Κύπρος Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής στην Άτυπη βιντεοδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.