Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ. Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2021