Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

ΠτΔ – Εθνικό Συμβούλιο Ξενοδοχειο Intercontinental, Γενευη, Ελβετία Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης προεδρεύει συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου.