Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Ο Υπουργός Άμυνας κ. Χαράλαμπος Πετρίδης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας. Βρυξέλλες,