Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Υπουργός Εργασίας – Συνέντευξη Τύπου για Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία, Κύπρος Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου σε συνέντευξη Τύπου για παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης της Κυπριακής Δημοκρατίας «Κύπρος - Το Αύριο», για τους τομείς της αγοράς εργασίας, της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της κοινωνικής πρόνοιας και ενσωμάτωσης, όπως περιλαμβάνονται στον άξονα πολιτικής 5 του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Labour Minister – Press conference on the Recovery and Resilience Plan Ministry of Finance, Lefkosia, Cyprus The Minister of Labour, Welfare and Social Insurance, Ms Zeta Emilianidou, at a press conference to present the Action Plan of the Republic “Cyprus – Tomorrow”, for the sectors of labour market, employees’ rights protection and social welfare and inclusion, as included in the Policy 5 of the Recovery and Resilience Plan.