Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

ΓΔ-Υφυπουργείο Έρευνας – Συμβουλίου Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ Λουξεμβούργο Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ Στέλιος Χειμώνας στο Συμβουλίου Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ