Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος – Εισφορά Κυβέρνησης στην Πορεία Χριστοδούλας Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα», Λευκωσία, Κύπρος Η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος κα Νιόβη Παρισινού παραδίδει την εισφορά της Κυβέρνησης για την εκστρατεία της Πορείας Χριστοδούλας, στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα», στη Λευκωσία.