Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Πρόεδρος Βουλής – Πρόεδρος Οργάνωσης Πρεσβυτέρων Πολιτών, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία, Κύπρος, Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου δέχεται τον Πρόεδρο της Οργάνωσης Πρεσβυτέρων Πολιτών κ. Αντώνη Δημητριάδη.