Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Υφυπουργός Έρευνας – Ημερίδα «Η γεφύρωση του χάσματος της εκπαίδευσης/κατάρτισης στην αγορά εργασίας στον τομέα των ΤΠΕ» Αμφιθέατρο ΠΑΣΥΔΥ, Λευκωσία, Κύπρος Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκος Κόκκινος απευθύνει χαιρετισμό στην ημερίδα με τίτλο «Η γεφύρωση του χάσματος της εκπαίδευσης/κατάρτισης στην αγορά εργασίας στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)», η οποία διοργανώνεται από το Υφυπουργείο σε συνεργασία με την ΑνΑΔ.