Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Υπουργός Οικονομικών – Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία, Κύπρος Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης παραλαμβάνει από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου την Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων του Συμβουλίου.