Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Σεμινάριο Στρατηγικής Επικοινωνίας Γ.Τ.Π. Αμφιθέατρο Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, Λευκωσία, Κύπρος Το Γ.Τ.Π. διοργανώνει Σεμινάριο Στρατηγικής Επικοινωνίας με τον κ. Paul Connors, Διευθυντή Επικοινωνίας του Ireland’s Health and Safety Executive (HSE) και επικεφαλής της Ομάδας Εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας της Ιρλανδίας .Στο Σεμινάριο συμμετέχουν και ανώτεροι κρατικοί αξιωματούχοι.