ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Ανακοινωθέντα


31/07/2017 12:31
Σε νέα τροχιά η ψηφιακή συλλογή Αρχείου Κυπριακού Τύπου


Νέα, σύγχρονη δυναμική προσδίδεται στην ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού του Αρχείου Κυπριακού Τύπου μετά από έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για συγχρηματοδότηση σχετικού έργου, με ποσό συνολικού ύψους 1.320.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση αφορά στην έγκριση της υποβληθείσας κοινής πρότασης με την ονομασία «Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ» από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και το Δήμο της Ρόδου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», πρόκειται δε για την ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού, κυρίως εφημερίδων, που περιλαμβάνεται στο Αρχείο Κυπριακού Τύπου και που μέχρι σήμερα δεν είναι διαθέσιμο ψηφιακά στο κοινό.

Η πρόταση εγκρίθηκε ως η δεύτερη καλύτερη στον Άξονα Προτεραιότητας 1 και ως η έβδομη από τις συνολικά 232 προτάσεις που υποβλήθηκαν, σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας και αποσκοπεί όπως το Αρχείο Κυπριακού Τύπου, ως η πληρέστερη πηγή Τύπου σήμερα στην Κύπρο, να αναβαθμιστεί σε ψηφιοποιημένο υλικό και να καταστεί μια σύγχρονη, πλήρως προσβάσιμη και υψηλού επιπέδου πύλη σε έναν και πλέον αιώνα κυπριακής Ιστορίας, για όλους ανεξαιρέτως.

Ο «Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ» αναμένεται να ξεκινήσει υλοποίηση τον Σεπτέμβριο 2017, με ορίζοντα τα τρία έτη. Κατά την περίοδο αυτή, θα διενεργηθούν μελέτες που αφορούν στη συντήρηση των εφημερίδων και τον χώρο στον οποίο φυλάσσονται, καθώς και στο ηλεκτρονικό σύστημα αναζήτησης δημοσιευμάτων, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στην ψηφιακή συλλογή του Αρχείου Εφημερίδων. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης θα αξιοποιηθεί για την ψηφιοποίηση των κυριότερων τίτλων εφημερίδων που διαθέτει το Αρχείο Κυπριακού Τύπου ΓΤΠ, μια χρονοβόρα και πολυδάπανη διαδικασία που ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια.

Τα πιο πάνω ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε η Διευθύντρια ΓΤΠ κα Σόφη Μιχαηλίδου, με αφορμή την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών και του Δήμου Λάρνακας για λειτουργία Ερευνητικού Κέντρου (Αρχείου Τύπου), στο οίκημα του Ιδρύματος Φοίβου Σταυρίδη, στη Λάρνακα.

Το ιστορικό αρχείο του ΓΤΠ περιλαμβάνει περίπου 10.000 τόμους με πρωτότυπα φύλλα ελληνόφωνων και αγγλόφωνων εφημερίδων που έχουν εκδοθεί στην Κύπρο από την αρχή της βρετανικής αποικιοκρατίας το 1878 μέχρι σήμερα, καθώς και αντίτυπα τουρκοκυπριακών εφημερίδων και εφημερίδων/περιοδικών που εκδίδονται από ελληνικές ή ελληνοκυπριακές κοινότητες στο εξωτερικό.

Από το 1995 που τέθηκε επίσημα στη διάθεση του κοινού, το Αρχείο Εφημερίδων του ΓΤΠ δεν αποτελεί μόνο πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και πολύτιμο εργαλείο για εκατοντάδες φοιτητές, ερευνητές, δημοσιογράφους και απλούς πολίτες που το επισκέπτονται κάθε χρόνο στο κτήριο του ΓΤΠ, στη Λευκωσία, όπου στεγάζεται.

Διά της ψηφιοποίησης, οι μελετητές έχουν πρόσβαση στο υλικό που διατίθεται σε μικροταινίες, αλλά και σε ψηφιακή μορφή μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, στους οποίους έχει εγκατασταθεί λογισμικό που παρέχει δυνατότητες αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά. Από το 2011, λειτουργεί και Ερευνητικό Κέντρο στη Λεμεσό, το οποίο διαθέτει μόνο το ψηφιοποιημένο μέρος του αρχείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τον Σεπτέμβριο 2016, έχουν καταργηθεί τα τέλη χρήσης του αρχείου εφημερίδων του ΓΤΠ. Με αυτό τον τρόπο, ενθαρρύνονται και ενισχύονται σε μεγάλο βαθμό οι προσπάθειες που καταβάλλονται για πλήρη, απρόσκοπτη και ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών σε πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης, σύμφωνα με την πρακτική που εφαρμόζεται στα περισσότερα αρχεία αυτού του είδους στην Ευρώπη.
______________
ΜΛ/ΕΑ/ΣΧ

Επιστροφή στην αρχή