ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Ανακοινωθέντα


01/06/2017 13:13
Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας κ. Κώστα Καδή στη συνέντευξη Τύπου για το Πρόγραμμα VΙSC


Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζω στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, η οποία διοργανώνεται με σκοπό την παρουσίαση του παρεμβατικού προγράμματος πρόληψης της βίας και ενίσχυσης των κοινωνικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των μαθητών, γνωστού ως ViSC (Viennese Social Competence Program), καθώς και της επιτυχημένης του εφαρμογής σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα ViSC λειτουργεί και αναπτύσσεται υπό την εποπτεία της Συντονιστικής Επιτροπής Υγείας και Πολιτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Το θεωρητικά θεμελιωμένο και επιστημονικά κατοχυρωμένο Πρόγραμμα ViSC στοχεύει στην προληπτική προσέγγιση και αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στην αντικοινωνική συμπεριφορά, στην επιθετικότητα, στην παραβατικότητα και ειδικότερα στις στρατηγικές αντιμετώπισης και διαχείρισης της εκφοβιστικής συμπεριφοράς (bullying). Το εν λόγω Πρόγραμμα εφαρμόζεται από τη σχολική μονάδα, μέσω καθορισμένων δράσεων, που αφορούν στην ανάπτυξη κοινωνικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση του εαυτού και την αντιμετώπιση φαινομένων βίας, κοινωνικού αποκλεισμού και ρατσισμού.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με τις Καθηγήτριες Δρα Dagmar Strohmeier του Πανεπιστήμιου Εφαρμοσμένων Επιστημών της Άνω Αυστρίας και τη Δρα Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου, προχώρησε, για μια διετία, από το 2012 μέχρι το 2014 σε πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση του προγράμματος ViSC σε έξι Γυμνάσια της Κύπρου. Τα αποτελέσματα έδειξαν μείωση της βίας και της θυματοποίησης στα σχολεία εφαρμογής, καθώς και ανάπτυξη της ειρηνικής και ευχάριστης συνύπαρξης ανάμεσα στους μαθητές και στις μαθήτριες.

Τα θετικά επιστημονικά αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής και αξιολόγησης του προγράμματος ViSC στην Κύπρο, αλλά και η μεγάλη ανάγκη των σχολείων για μείωση των φαινομένων βίας και παραβατικότητας, μας οδήγησε στην προσφορά του ViSC σε όσες σχολικές μονάδες εξέφρασαν ενδιαφέρον να το εφαρμόσουν. Συγκεκριμένα, το 2015-16 το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε τρία Γυμνάσια και σε μία Τεχνική Σχολή, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά εφαρμόζεται σε τέσσερα Γυμνάσια και σε ένα εξατάξιο Γυμνάσιο-Λύκειο και ήδη για το 2017-18 εγκρίθηκε να εφαρμοστεί σε τρία ακόμα Γυμνάσια και σε ένα Λύκειο.

Το ViSC είναι ένα Πρόγραμμα που περιλαμβάνει πρόληψη και παρέμβαση, και παρόλο που είναι σχεδιασμένο για μαθητές Γυμνασίου, εφαρμόζεται επιτυχημένα και σε Τεχνικές Σχολές και Λύκεια. Αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό η απόφαση για υιοθέτηση του προγράμματος να λαμβάνεται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ακριβώς γιατί στην εφαρμογή του εμπλέκεται ολόκληρη η σχολική μονάδα.

Με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου, θα παρουσιαστεί η επιστημονική πλευρά του προγράμματος, όπως επίσης και οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι εμπειρίες και τα βιώματα των συντελεστών αυτής της προσπάθειας, που είναι οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί μας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εκπροσώπους των σχολείων που εφαρμόζουν φέτος το πρόγραμμα, οι οποίοι βρίσκονται εδώ για να μεταφέρουν την εικόνα της αλλαγής και της βελτίωσης της σχολικής μονάδας, και να αναδείξουν το εκπαιδευτικό έργο και τη δυναμική που μπορεί να αναπτυχθεί στα σχολεία, όταν συνεπικουρούνται από εξειδικευμένα προγράμματα, όπως το ViSC.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αντιμετωπίζει με πολλή ευαισθησία το κοινωνικό πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού και σε κάθε περίπτωση επιδιώκει την καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες θα συμβάλουν στην καταπολέμησή του. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής αλλά και των οικονομικών μας δυνατοτήτων, ενθαρρύνουμε την υλοποίηση Προγραμμάτων ενημέρωσης και ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών, μαθητών και των γονέων τους, για πρόληψη και ορθή αντιμετώπιση αντικοινωνικών συμπεριφορών. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, προχωρεί στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της Βίας στο σχολείο, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Κεντρικός στόχος της Εθνικής Στρατηγικής είναι η προαγωγή και η διατήρηση ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε μαθητής θα συμμετέχει ενεργά στη σχολική ζωή και στην εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξάρτητα από τις όποιες ιδιαιτερότητές του.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι μέσα από τη συλλογική αυτή προσπάθεια θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές και οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, ώστε το κοινωνικό αυτό πρόβλημα να αντιμετωπιστεί ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τις δύο ακαδημαϊκούς: τη Δρα Dagmar Strohmeier και τη Δρα Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, καθώς και τους συνεργάτες τους, για την προσφορά του Προγράμματος και την αφοσίωση με την οποία υποστηρίζουν την όσο το δυνατόν καλύτερη εφαρμογή του. Θερμές ευχαριστίες απευθύνω επίσης στις σχολικές μονάδες και ιδιαιτέρως στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές που συνεργάστηκαν και συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, καθώς και στην Συντονιστική Επιτροπή Υγείας και Πολιτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία στηρίζει με ποικίλους τρόπους την ομαλή εφαρμογή του.

______________
ΜΑΚ/ ΜΚΑ/ΕΓ

Επιστροφή στην αρχή