ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Δελτία Τύπου


11/01/2017 10:27
Ανοικτή πρόσκληση για συμμετοχή στην κεντρική έκθεση της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης


Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού πληροφορούν το κοινό ότι το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης έχει απευθύνει, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, ανοικτή πρόσκληση (open call) σε καλλιτέχνες για συμμετοχή στην κεντρική έκθεση της διοργάνωσης, η οποία φέρει τον τίτλο «Φαντασιακές Εστίες» και θα λάβει χώρα τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου 2017 – Ιανουαρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης opencallb6@gmail.com μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 23:30. Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
    1. Σύντομη περιγραφή, έως 200 λέξεις, και πλήρη στοιχεία έργου (τίτλο, έτος παραγωγής, εκφραστικό μέσο). Δεν υπάρχει περιορισμός στο μέσο έκφρασης (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, φωτογραφία, βίντεο, εγκατάσταση, performance, νέα μέσα).
    2. Μέχρι 5 ψηφιακές φωτογραφίες που θα παρουσιάζουν επαρκώς το έργο ή το project.
    3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (CV), έως 200 λέξεις.
Όλο το υλικό θα πρέπει να σταλεί στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει μόνο με ένα έργο ή project.

Η επιλογή των έργων θα γίνει από την επιμελητική επιτροπή της Μπιενάλε και οι επιλεγέντες καλλιτέχνες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως τις 15 Μαρτίου 2017. Οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες θα πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση opencallb6@gmail.com. Δεν θα γίνονται δεκτές ερωτήσεις τηλεφωνικά.

Για την πλήρη ανακοίνωση καθώς και για περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέξουν στην καθ’ αυτή πρόσκληση, η οποία είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Επισυνάπτονται σχετικές λεπτομέρειες.

---------------------
ΕΑ/ΕΙ


Σχετικά Αρχεία:

 Μπιενάλε Θεσσαλονίκης 2017.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat PDF για να ανοίξει.

Επιστροφή στην αρχή