ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Ανακοινωθέντα


14/11/2017 16:23
Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή στο Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο για την Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης «AWARE»


Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρευρίσκομαι στην έναρξη των εργασιών του Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου, που υλοποιείται ως επιστέγασμα της Εκστρατείας AWARE, υπό το σύνθημα «Σέβομαι – Αποδέχομαι – Συμμετέχω».

Η Εκστρατεία AWARE, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία, με αναθέτουσα αρχή τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, αποτελεί το μεγαλύτερο έργο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που υλοποιείται στον τόπο μας.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα εξ αρχής να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξαιρετική συνεργασία στον σχεδιασμό, στον συντονισμό και στην υλοποίηση των δράσεων της Εκστρατείας AWARE, στην οποία σημαντική ήταν η παγκύπρια συμμετοχή μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων.

Με αφορμή τον 2ο υπό έμφαση στόχο που έθεσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού κατά την περσινή σχολική χρονιά, τα παιδιά με τη στήριξη των εκπαιδευτικών τους έλαβαν μέρος στην Εκστρατεία AWARE και δημιούργησαν αξιόλογες παρουσιάσεις, βασισμένες σε βιωματικές εμπειρίες, που προάγουν τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, συμβάλλοντας παράλληλα στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Η εκπαίδευση έχει νομική, πρακτική και ηθική υποχρέωση να διατηρεί ένα μαθησιακό περιβάλλον αγωγής των παιδιών, στο οποίο να παρέχονται ίσες ευκαιρίες, χωρίς διακρίσεις και κανενός είδους αποκλεισμό, μακριά από συμπεριφορές και πρακτικές, που προωθούν ή ανέχονται την ξενοφοβία, τον εξτρεμισμό και τον εθνικισμό.

Με δεδομένο ότι στα σχολεία μας φοιτούν παιδιά με προσφυγική ή μεταναστευτική βιογραφία, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει θέσει άξονες προτεραιότητας για την εκπαίδευση μεταναστών, οι οποίοι επικεντρώνονται στην υποδοχή των νεοαφιχθέντων μαθητών, στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, στην εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία και στη διαπολιτισμική προσέγγιση νέων αναλυτικών προγραμμάτων.

Για τον σκοπό αυτό συστάθηκε Διατμηματική Επιτροπή για την ένταξη μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα με σκοπό την αποτελεσματικότερη στήριξη των παιδιών στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αλλά και στην ομαλότερη μετάβασή τους από τη μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη.

Η Διατμηματική Επιτροπή συνέταξε ένα Κείμενο Πολιτικής, στη βάση του οποίου οι Διευθύνσεις Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κλήθηκαν να αναπτύξουν σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ένα Σχέδιο Δράσης. Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο 2017 η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, πραγματοποίησε εφτά (7) παγκύπριες υποχρεωτικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, υλοποιώντας έναν από τους 5 άξονες προτεραιότητας του Κειμένου Πολιτικής, που αφορά στην εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης υλοποιεί συγκεκριμένα μέτρα για την ομαλή και γρήγορη ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στις σχολικές μονάδες. Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται τέσσερα διαφορετικά προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, που στοχεύουν στην ανάπτυξη των τεσσάρων βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων, όπως καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Σημαντική καινοτομία κατά τη φετινή σχολική χρονιά είναι η τροποποίηση του προγράμματος των μεταβατικών τάξεων, ούτως ώστε τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία να ενισχύονται, παράλληλα με την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας, στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες σε θέματα ορολογίας και βασικών πυρηνικών γνώσεων.

Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης έχει προχωρήσει στην εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών με δείκτες επιτυχίας και επάρκειας και χορηγήθηκαν στις σχολικές μονάδες διαπιστωτικά δοκίμια ελληνομάθειας για την κατάταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία σε επίπεδα γλωσσομάθειας. Επιπλέον, αγοράστηκαν νέα κατάλληλα βιβλία για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας ενώ οι φιλόλογοι που εμπλέκονται στα διάφορα προγράμματα επιμορφώθηκαν σε θέματα μεθοδολογίας και αξιοποίησης των νέων βιβλίων. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης συνεργάζεται στενά με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, την Υπηρεσία Ασύλου και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για θέματα που αφορούν στους ασυνόδευτους ανήλικους / αιτητές διεθνούς προστασίας και στα προσφυγόπουλα που διαμένουν στο Κέντρο Υποδοχής στην Κοφίνου.

Ανταποκρινόμενο στις παγκόσμιες πραγματικότητες και στις ιδιαιτερότητες του κοινωνικοπολιτικού πλαισίου της Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει αναπτύξει και υλοποιεί τον «Κώδικα Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού» καθώς και την πολιτική για την ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα με στόχο τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε παιδί θα αισθάνεται όμορφα, ανεξαρτήτως των οποιωνδήποτε ιδιαιτεροτήτων του.

Παράλληλα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συντονίζει το Πρόγραμμα «Μέτρα για βελτίωση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης παιδιών τρίτων χωρών στην Κύπρο», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Μέσω των δράσεων του προγράμματος αυτού, μεταξύ άλλων, θα δημιουργηθούν Οδηγοί Εκπαιδευτικού για διαχείριση της κοινωνικοπολιτισμικής ετερότητας και για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, καθώς και Γονέων-Διαμεσολαβητών με μεταναστευτική βιογραφία. Επιπρόσθετα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο υλοποιεί το πρόγραμμα «Μακριά από την πατρίδα και τον φόβο» σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και την Αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο. Σκοπός του προγράμματος είναι η υλοποίηση δράσεων από τα σχολεία για την ένταξη των παιδιών με προσφυγική ή μεταναστευτική βιογραφία στο σχολικό περιβάλλον και παράλληλα η παροχή στήριξης από τους συνεργαζόμενους φορείς.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την ομάδα Εκστρατείας AWARE καθώς και όλους τους φορείς που συνεργάστηκαν για την υλοποίηση του σημερινού Μαθητικού Συνεδρίου.

Ιδιαιτέρως όμως συγχαίρω τους μαθητές για τις δράσεις που έχουν υλοποιήσει στο πλαίσιο της Εκστρατείας AWARE, καθώς και τους εκπαιδευτικούς που στήριξαν έμπρακτα και ουσιαστικά τα παιδιά στην προσπάθειά τους να προωθήσουν τη συμμετοχή σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Η άμεση ανταπόκρισή σας, το ενδιαφέρον και κυρίως το αποτέλεσμα των εργασιών σας στέλνει αισιόδοξα και ενθαρρυντικά μηνύματα και αποδεικνύει ότι είστε νέοι με ανεπτυγμένη την ενσυναίσθηση, τον σεβασμό και την αποδοχή στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Δράττομαι της ευκαιρίας για να διαβεβαιώσω για μία ακόμη φορά ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα συνεχίσει να εργάζεται συστηματικά και υπεύθυνα για την προστασία και τη διασφάλιση του ανθρώπινου και δημοκρατικού χαρακτήρα των σχολικών μας μονάδων, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα όλων των παιδιών- ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητές τους- για πρόσβαση στο αγαθό της εκπαίδευσης.

------------------------------
ΜΑΚ/ΕΙ
Σημ.: Τον χαιρετισμό διάβασε εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας η Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κα Αθηνά Μιχαηλίδου.

Επιστροφή στην αρχή