ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Δελτία Τύπου


19/01/2017 11:28
Καταδίκες για παραβάσεις της Νομοθεσίας για τον Έλεγχο της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης


Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη ενός οργανισμού και δύο φυσικών προσώπων που παρέβησαν τις διατάξεις των περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 και 2016 (Ν. 184(Ι)/2013, Ν. 131(Ι)/2016). Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε μέσα στο 2016 τους πιο κάτω:
  1. Την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) σε συνολικό πρόστιμο €2.200 για λειτουργία αδειοδοτούμενης εγκατάστασης κατά παράβαση των περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 και 2016 (Ν. 184(Ι)/2013, Ν. 131(Ι)/2016). Συγκεκριμένα, η ΑΗΚ λειτουργούσε τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2014 τον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας χωρίς να τηρεί τον όρο Β.4.3 της Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών με αρ. 186/2012, αφού λειτουργούσε τις τρεις μηχανές της πρώτης συστοιχίας Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ1) χωρίς να τηρεί την οριακή τιμή εκπομπής οξειδίων του αζώτου.
  2. Τον κ. Αγάπιο Κκάλη σε πρόστιμο €250 για παράβαση των περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 και 2016 (Ν. 184(Ι)/2013, Ν. 131(Ι)/2016) για το στεγνοκαθαριστήριο Αγαπίου και Χριστάκη Κκάλη στη Λευκωσία. Συγκεκριμένα, ο κ. Αγάπιος Κκάλη λειτουργούσε το εν λόγω στεγνοκαθαριστήριο χωρίς Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών όπως προνοείται από το άρθρο 8(1) των πιο πάνω Νόμων.

  3. Τον κ. Μιχαλάκη Κατσαρή σε πρόστιμο €450 για παράβαση των περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 και 2016 (Ν. 184(Ι)/2013, Ν. 131(Ι)/2016) για το στεγνοκαθαριστήριο Ιφιγένεια στον Στρόβολο. Συγκεκριμένα, ο κ. Μιχαλάκης Κατσαρή λειτουργούσε το εν λόγω στεγνοκαθαριστήριο χωρίς Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών όπως προνοείται από το άρθρο 8(1) των πιο πάνω Νόμων.
  _____________
  ΕΑ/ΣΧ

  Επιστροφή στην αρχή