ΘΕΜΑΤΑ ΕΕ - Επικοινωνία της ΕΕ με τους πολίτεςΗ επικοινωνία με τους πολίτες της ΕΕ αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς το ευρωπαϊκό όραμα. Η επικοινωνιακή πολιτική της ΕΕ βασίζεται κυρίως στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ , τον οποίο η Συνθήκη της Λισαβόνας καθιστά νομικά δεσμευτικό ως προς την κατοχύρωση σε όλους τους πολίτες της ΕΕ του δικαιώματός τους να τηρούνται ενήμεροι για τα ευρωπαϊκά ζητήματα.

Επικοινωνιακή πολιτική της ΕΕ στην Κύπρο
Η σύσταση του Κλάδου Ενημέρωσης για Θέματα ΕΕ στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 29/1/2004, αποτέλεσε ένα από τα πρώτα απτά δείγματα της αφοσίωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμβάλει στην επικοινωνία της ΕΕ με τους Κύπριους πολίτες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Έκτοτε, με βάση τις επικοινωνιακές προτεραιότητες που θέτει κάθε χρόνο η ΕΕ, σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και άλλους φορείς, ο Κλάδος διοργανώνει σειρά δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για το πώς οι πολιτικές της ΕΕ επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή καθώς και για τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος έκφρασης των απόψεών τους, προωθώντας έτσι την ενεργό συμμετοχή τους στο δημόσιο διάλογο και γενικά στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης.

Παράλληλα, o Κλάδος γράφει, επιμελείται και διανέμει έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις και συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα για την παραγωγή οπτικοακουστικών παραγωγών με θεματολογία που συνάδει με τις επικοινωνιακές προτεραιότητες της ΕΕ καθώς και διάφορα άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες. Επίσης, ο Κλάδος συμμετέχει στη διοργάνωση ευρωπαϊκών επετειακών εκδηλώσεων, όπως για παράδειγμα την Ημέρα της Ευρώπης (9η Μαΐου), την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας κ.λπ.

Επιστροφή στην αρχή