ΘΕΜΑΤΑ ΕΕ - Κύπριοι στα Θεσμικά Όργανα της ΕΕΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Ευρωβουλευτές (2014 - 2019)


Λευτέρης Χριστοφόρου
Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ
Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς
(Χριστιαvoδημoκράτες) (EPP)
ΜέλοςΤάκης Χατζηγεωργίου
Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής
Ενωτικής Αριστεράς / Αριστερά των Πρασίνων
των Βορείων Χωρών (GUE/NGL)
ΜέλοςΚώστας Μαυρίδης
Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας
των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D Group)
Μέλος
Δημήτρης Παπαδάκης
Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας
των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D Group)
Μέλος
Νεοκλής Συλικιώτης
Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής
Ενωτικής Αριστεράς / Αριστερά των Πρασίνων
των Βορείων Χωρών (GUE/NGL)
ΑντιπρόεδροςΕλένη Θεοχάρους
Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών
και Μεταρρυθμιστών (ECR)
Μέλος

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρήστος Στυλιανίδης
Επίτροπος (2014-2019)
Ανθρωπιστική βοήθεια και
διαχείριση κρίσεωνΔικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κωνσταντίνος Λυκούργος
Δικαστής στο Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣάββας Παπασάββας
Δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Άννα Μαρκουλλή
Δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΕλεγκτικό Συνέδριο

Λάζαρος Σ. Λαζάρου
Μέλος του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου
Μόνιμο μέλος του Τμήματος CEAD
Επιστροφή στην αρχή