ΑΡΧΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Πιστοποιημένες ΜεταφράσειςΠιστοποιημένες Μεταφράσεις

Ο Κλάδος Μεταφράσεων του ΓΤΠ είναι η υπηρεσία πιστοποιημένων μεταφράσεων της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας (για μεταφράσεις που δεν χρειάζονται οποιαδήποτε πιστοποίηση, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Παγκύπρια Ένωση Πτυχιούχων Μεταφραστών http://www.pancyuti.com ή σε οποιοδήποτε ιδιωτικό μεταφραστικό γραφείο). Ο Κλάδος αναλαμβάνει μεταφράσεις με σκοπό την εξυπηρέτηση κυβερνητικών υπηρεσιών και ιδιωτών.

Προσφερόμενες γλώσσες

Αγγλικά, Αραβικά, Αρμένικα, Βουλγάρικα, Γαλλικά, Γερμανικά, Γεωργιανά, Δανέζικα, Ιαπωνικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Ουκρανικά, Περσικά, Σλοβένικα, Πολωνικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σερβικά, Σλοβακικά, Σουηδικά, Νορβηγικά, Τουρκικά, Τσέχικα και Κροάτικα προς τα Ελληνικά και αντίστροφα.


Πληροφορίες για το κοινό σε συντομία

• Θα πρέπει να προσκομίσετε πρωτότυπο + δυο φωτοτυπίες + προπληρωμή σε μετρητά ή επιταγή στο γραφείο 11, στο ισόγειο. Όσοι χρειάζονται φωτοτυπίες για μεταφράσεις μπορούν είτε να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του ΓΤΠ καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος (€0,20) ανά φωτοαντίγραφο Α4 και Α3, είτε να προσκομίζουν οι ίδιοι τον απαραίτητο αριθμό αντιτύπων.
• Προπληρωμή απαραίτητη. Δεν γίνονται δεκτές οι πληρωμές μέσω τραπεζικού εμβάσματος.
• Δυνατότητα παραλαβής/παράδοσης με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.
• Χρόνος παράδοσης αναλόγως έκτασης και περιεχομένου του κειμένου.
• Παράδοση μεταφράσεων για τις οποίες έχει καταβληθεί τέλος επίσπευσης (8 ευρώ ανά σελίδα): για έγγραφα 1-2 σελίδων, η μετάφραση παραδίδεται την επόμενη μέρα μετά τις 11 π.μ. Για μεγαλύτερα κείμενα γίνεται συνεννόηση με τους αρμόδιους λειτουργούς.
• Παρέχεται ένα (1) αντίγραφο της μετάφρασης. Για περισσότερα αντίγραφα, χρέωση €3.40 για την πρώτη σελίδα και €1.70 για κάθε επόμενη. • Διευκρινίστε πώς θέλετε να μετεγγραφούν οποιαδήποτε ονόματα με βάση το διαβατήριο ή πιστοποιητικό γέννησης (π.χ. John, Yiannis, Giannis).
• Για έγγραφα που θα κατατεθούν στο εξωτερικό ίσως να απαιτείται επισημείωση της Χάγης (apostille). Συμβουλευτείτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης πριν αποταθείτε σ’ εμάς.
• Για απολυτήρια λυκείου απαιτείται πιστοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ενδεχομένως apostille από το ΥπΔ πριν από τη μετάφραση.
• Για τον εντοπισμό της μετάφρασής σας πρέπει να μας αναφέρετε τις γλώσσες καθώς και τον πενταψήφιο αριθμό που αναγράφεται χειρόγραφα στην απόδειξη πληρωμής.
• Για ωράριο λειτουργίας και χάρτη τοποθεσίας βλέπετε πιο κάτω.


Χρεώσεις ανά σελίδα και προπληρωμή:

Απλά κείμενα (μέχρι 250 λέξεις): €22
Σύντομες μεταφράσεις (λιγότερες από 125 λέξεις): €13
Εκπαιδευτικά: €19
Εξειδικευμένα κείμενα: €25
Τούρκικα έγγραφα: €22,50

Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική καταμέτρηση λέξεων, γίνεται μια αρχική εκτίμηση του αριθμού σελίδων, προπληρώνετε περίπου τα δύο τρίτα του ποσού έναντι και καταβάλλετε το υπόλοιπο κατά την παραλαβή των εγγράφων με βάση τον αριθμό λέξεων της μετάφρασης. Σας συνιστούμε να φυλάγετε την απόδειξή σας και να την παρουσιάζετε πάντα για την παραλαβή των εγγράφων σας.


Άλλες υπηρεσίες

Έλεγχος μετάφρασης, €11 ανά σελίδα
Επανέκδοση μεταφράσεων που εκδόθηκαν μέχρι και ένα χρόνο πριν, €10 ανά σελίδα.


ΠΡΟΣΟΧΗ:

Παραδίδοντας τα έγγραφα για μετάφραση δηλώνετε αυτόματα ότι αποδέχεστε τα πιο κάτω:

1. Το κόστος της μετάφρασης υπολογίζεται βάσει του αριθμού των λέξεων του μεταφρασμένου κειμένου. Δηλαδή εάν ένα κείμενο μεταφραστεί από τη γλώσσα Α στη γλώσσα Β, το κόστος υπολογίζεται με βάση των αριθμό των λέξεων της γλώσσας Β.

2. Κάθε 250 λέξεις λογίζονται ως μια σελίδα. Το υπόλοιπο των λέξεων μπορεί να λογιστεί ως επιπλέον σελίδα εάν υπερβαίνει τις 124 λέξεις.

3) Σύντομο κείμενο ορίζεται το μεταφρασμένο κείμενο που περιέχει 125 λέξεις ή λιγότερες.

4) Εάν για κάποιο κείμενο δεν καθίσταται από την αρχή σαφές αν είναι απλό ή εξειδικευμένο, το τελικό κόστος θα προσδιοριστεί όταν ολοκληρωθεί η μετάφραση.

5) Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τα πιο πάνω, σας υπενθυμίζουμε ότι εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να μεταφράσετε εσείς το κείμενο και να το προσκομίσετε για έλεγχο, πληρώνοντας μόνο 11 ευρώ ανά σελίδα. Ωστόσο, φέρεται εις γνώση σας ότι, εάν υπάρχουν περισσότερα από τρία λάθη ανά σελίδα, η μετάφραση θα γίνει εκ νέου (κατόπιν ενημέρωσής σας) και θα χρεωθεί κανονικά.


Μεταφραστές

Το ΓΤΠ αγοράζει τις υπηρεσίες εξωτερικών συνεργατών για όλες τις μεταφράσεις. Με άλλα λόγια, οι μεταφραστές μας δεν είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Γραφείου αλλά συνεργάζονται μαζί μας ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι εξωτερικοί συνεργάτες απαιτείται να είναι κάτοχοι πτυχίου στη μετάφραση ή/και τη διερμηνεία στις γλώσσες εργασίας τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με αυτά τα προσόντα, οι συνεργάτες επιλέγονται ανάμεσα σε κατόχους πτυχίου ξένης φιλολογίας ή οποιουδήποτε άλλου κλάδου σπουδών από πανεπιστήμιο του εξωτερικού με άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας όπου έλαβαν την τριτοβάθμια εκπαίδευσή τους.

Όταν προκύπτουν ανάγκες νέων συνεργασιών, προκηρύσσεται διαγωνισμός στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι ενδιαφερόμενοι παρακάθονται σε γραπτές εξετάσεις για σκοπούς αξιολόγησης.


Παρουσίαση Πρωτοτύπου

Το ΓΤΠ δεν δέχεται έγγραφα για μετάφραση χωρίς την ταυτόχρονη προσκόμιση του αυθεντικού εγγράφου εκτός αν υπάρχει συγκατάθεση του προσκομίσαντα για τοποθέτηση σφραγίδας ότι η μετάφραση έγινε χωρίς την προσκόμιση πρωτοτύπου.

Εντούτοις, για τα πιο κάτω έγγραφα πρέπει πάντοτε να προσκομίζεται το πρωτότυπο:

1. Εκπαιδευτικά Έγγραφα
2. Πιστοποιητικά Γάμου
3. Πιστοποιητικά Γέννησης
4. Πιστοποιητικά Θανάτου
5. Πιστοποιητικά Ποινικού Μητρώου
6. Διαβατήρια
7. Ταυτότητες
8. Τραπεζικοί Λογαριασμοί
9. Τίτλοι ιδιοκτησίας
10. Νομικά έγγραφαΚατάθεση/Παραλαβή Εγγράφων

Γραφεία 11 και 18, ισόγειοΩράριο λειτουργίας για το κοινό

Δευτέρα – Παρασκευή: 8:00-15:00Επικοινωνία

Για πληροφορίες στο τηλ. 22-801-117.

ΓΡΑΦΕΙΟ 12

22-801-133
ΓΡΑΦΕΙΟ 12

22-801-192
ΓΡΑΦΕΙΟ 20

22-801-194
Αγγλικά
Ρωσικά
Ιαπωνικά
Γερμανικά
Σέρβικα
Γαλλικά
Αραβικά
Βουλγάρικα
Ιταλικά
Ουγγρικά
Τσέχικα
Ολλανδικά
Γεωργιανά
Σλοβένικα
Πολωνικά
Περσικά
Σλοβάκικα
Αρμένικα
Τούρκικα
Σουηδικά
Ισπανικά
Δανέζικα
Ρουμάνικα
Ουκρανικά
Κροάτικα
Νορβηγικά
Για θέματα αποστολής μεταφράσεων με μεταφορείς (courier), τηλ: 22-801-142

Ηλ. ταχυδρομείο: translations@pio.moi.gov.cy


Διεύθυνση:

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Κλάδος Μεταφράσεων
Οδός Απελλή
1456 Λευκωσία
Χάρτης


Τελευταία Ενημέρωση: Δεκέμβριος 2017

Επιστροφή στην αρχή